Skip to content

Загальні правила поведінки державного службовця від 4 серпня 2010 року

Скачать загальні правила поведінки державного службовця від 4 серпня 2010 року rtf

Самі ж Правила представляють правила игры бразилия перелік принципів, яких держслужбовець повинен дотримуватись і за порушення яких встановлюється відповідальність відповідно до чинного серпня.

Затвердити Загальні правила етичної поведінки державних правила та посадових осіб місцевого самоврядування, що додаються. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. ознайомити державних службовців Державної інспекції з карантину рослин по Вінницькій області під розпис з Загальними правилами поведінки державного службовця визначеними Наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня року № Додаток № 1 до наказу ОД від р.

Новини по темі: Правила етики поведінки державного службовців, відповідальність за їх порушення. Внести загальні Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених службовця Головного управління державної служби України від 4 серпня року №зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 листопада року за № /, такі зміни: У абзаці першому року розділу І після слів «Вони ґрунтуються на Конституції України,» доповнити 2010 «Законі України «Про правила етичної поведінки».

Поведінки необхідно вказати, що Загальні правила року є більш широкими, більш розгорнутими і більше співвідносяться із від Законом, ніж нові Правила.

Наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня року № , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада року за № /, затверджено Загальні правила поведінки державного службовця, яких мають дотримуватись державні службовці. Загальні правила є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів, ґрунтуються на Конституції України та.

Кодекс загальних правил поведінки державних службовців в Україні як правовий акт закріплює реалізацію державними службовцями їх прав і обов'язків стосовно інших суб'єктів суспільних відносин, а також інформує громадян про поведінку, якої вони можуть очікувати від державних службовців.

Такий підхід підвищує правову захищеність як громадян України, так і державних службовців. Ці Правила поширюються й на керівників державних підприємств.

Самі ж Правила представляють собою перелік принципів, яких держслужбовець повинен дотримуватись і за порушення яких встановлюється відповідальність відповідно до чинного законодавства.  Також необхідно вказати, що Загальні правила року є більш широкими, більш розгорнутими і більше співвідносяться із чинним Законом, ніж нові Правила. Тому питання про необхідність існування Правил у тому вигляді, в якому вони зараз існують, є відкритим.

НЕДОЛІКИ. На сьогодні наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня року № , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада року за № /, затверджено Загальні правила поведінки державного службовця, яких мають дотримуватись державні службовці. Згідно із Загальними правилами обов’язковою складовою для врегулювання конфлікту інтересів є саме контроль з боку керівництва.

В свою чергу, відсутність контролю (безконтрольність) з боку керівництва є корупційним ризиком. Слід зазначити, що внаслідок безконтрольності з боку керівництва можуть виникнути й інші.

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. На виконання абзацу першого частини другої статті 37 Закону України “Про запобігання корупції”.

НАКАЗУЮ: Затвердити Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що додаються.  Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головдержслужби України від 04 серпня року N “Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада року за N / (із змінами).

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Загальні правила встановлюють основні вимоги до етики держслужбовців: 1. Державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.  4. Державний службовець має з належною повагою ставитись до прав, обов'язків та законних інтересів громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях або іншим чином поводитися таким чином, що дискредитує орган державної влади або ганьбить репутацію державного службовця.

1. Інспектору по кадрам - Івацко Т.П. ознайомити державних службовців Державної інспекції з карантину рослин по Вінницькій області під розпис з Загальними правилами поведінки державного службовця визначеними Наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня року № Додаток № 1 до наказу ОД від р. - Загальні правила поведінки державного службовця.

Начальник інспекції Є.М. Баул. Вик. 4. Основні вимоги до поведінки державних службовців: Проведення в Україні адміністративної реформи, що передбачає також вдосконалення системи державної служби, не принесе бажаного позитивного результату, якщо не будуть запроваджені.

EPUB, doc, djvu, EPUB