Skip to content

Загальні правила етичної поведінки державного службовця

Скачать загальні правила етичної поведінки державного службовця rtf

Кодекс загальних правил поведінки державних службовців в Україні службовця правовий акт закріплює реалізацію державними службовцями їх прав і обов'язків стосовно інших суб'єктів суспільних відносин, а також інформує громадян про поведінку, якої вони можуть очікувати від поведінки службовців.

Етикет службових взаємин, загальні і розвиваючи духовну культуру людства, є логічним вираженням кращих норм і правил поведінки. Головний спеціаліст з питань протидії корупції Управління Держпраці у Хмельницькій області роз’яснила працівникам Управління – державним службовцям Правила етичної поведінки державних службовців.

Правила відновлення громадської довіри до державного державних органів, їх посадових осіб Урядом прийнято рішення про запровадження стандартів етичної поведінки державних службовців. Затвердити Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що додаються.

Загальні правила етичної поведінки в державному органі 1.

Головний спеціаліст з питань протидії корупції Управління Держпраці у Хмельницькій області роз’яснила працівникам Управління – державним службовцям Правила етичної поведінки державних службовців. Саме вони є етичними обмеженнями дій державного службовця і основою довіри з боку громадян.

Відповідальність за конституційність законів покладено на Конституційний Суд. Кодекс загальних правил поведінки державних службовців в Україні як правовий акт закріплює реалізацію державними службовцями їх прав і обов'язків стосовно інших суб'єктів суспільних відносин, а також інформує громадян про поведінку, якої вони можуть очікувати від державних службовців. Такий підхід підвищує правову захищеність як громадян України, так і державних службовців.

Поведінка державних службовців має забезпечувати довіру суспільства до державної служби. Державні службовці мають дбати про авторитет державної служби, а також про позитивну репутацію державних органів, що включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку.  Отже, професійна етика державних службовців – це безперервний процес етичного самовдосконалення, один із основних чинників протидії корупції.

Її базовими принципами виступають служіння, законність, відповідальність, політична нейтральність і лояльність, чесність, прозорість і відкритість. Для відновлення громадської довіри до діяльності державних органів, їх посадових осіб Урядом прийнято рішення про запровадження стандартів етичної поведінки державних службовців. Відповідна постанова враховує прогресивний і успішний досвід країн-членів ЄС.

За основу акта взято запроваджену в Республіці Польща модель гарантування максимальної прозорості діяльності державних органів. Прийняття акта започатковує єдині обов'язкові вимоги до стандартів етичної поведінки, доброчесності у діяльності державних службовців, а також сприятиме недопущенню тиску з боку представників бізнесу чи політич.

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.  Ці Загальні правила ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, у сфері запобігання корупції і спрямовані на зміцнення авторитету державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, репутації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також на забезпечення інформування громадян про норми поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стосовно них.

Згідно зі статтею 37 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня року Національне агентство з питань корупції затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування у випадку  Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані: Неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими. Державні службовці у своїй діяльності керуються принципами етики державної служби, що ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу та запобігання корупції, а саме: 1) служіння державі і суспільству.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки. 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність. 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування.

Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян. 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового сти.

rtf, PDF, djvu, djvu