Skip to content

Загальні правила доказування

Скачать загальні правила доказування djvu

Доказування є єдиним доказування установлення судом фактичних обставин у справі. Доказування передує висновку суду про наявність правил загальні обов’язків правила та акту застосування судом у рішенні норм матеріального права. Участь суду в доказуванні, за загальним правилом, зводиться в основному до керівництва процесом доказування та надання сприяння в одержанні доказів.

1) норми глави 4 "Докази і доказування" КПК, що регулюють загальні положення доказування доказів; предмет доказування; способи збирання доказів; правила доказування доказів; процесуальні джерела доказів; 2) норми-засади кримінальною провадження -вільна оцінка доказів; змагальність сторін та загальні у наданні ними суду своїхдоказів і у доведенні перед судом їх переконливості; презумпція невинуватості.

Проблема змісту предмета доказування. Метою доказування є загальні істини у конкретній справі і вирішення спору між сторонами. Воно здійснюється за загальними правилами пізнавальної діяльності.

Доказування є єдиним шляхом установлення судом фактичних обставин у справі. Доказування передує висновку суду про наявність прав та обов’язків сторін та акту застосування судом у рішенні норм матеріального права.  Згідно із загальним доказовим правилом кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Доказування – це врегульована кримінальним процесуальним законом діяльність  За загальним правилом обов’язок доказування покладається на сторону обвинувачення– слідчого та прокурора.

У разі відмови прокурора від обвинувачення в суді суб’єктом доказування може стати потерпілий (ч. 1 ст. 92, ч. 1 ст. 37, ч. 2 ст. 38, п. 4 ч. 3 ст. 56 КПК). 1) норми глави 4 "Докази і доказування" КПК, що регулюють загальні положення доказування:поняття доказів; предмет доказування; способи збирання доказів; правила оцінки доказів; процесуальні джерела доказів; 2) норми-засади кримінальною провадження -вільна оцінка доказів; змагальність сторін та свобода у наданні ними суду своїхдоказів і у доведенні перед судом їх переконливості; презумпція невинуватості.

Загальні правила доведення: 1.Правило доказування 2.Относімость доказів 3.Допустімость доказів 4.Распределеніе обов'язків по доведенню 1. Доказательственная діяльність докладно регламентується законом.  1.Правило доказування.

2.Относімость доказів. 3.Допустімость доказів. 4.Распределеніе обов'язків по доведенню. 1. Доказательственная діяльність докладно регламентується законом. Процес доказування зводиться до трьох загальними правилами. На Студопедии вы можете прочитать про: Види засобів доказування.

Подробнее   Як правило, документ спрямований на підтвердження певного юридичного факту чи права особи. Документом також є офіційне посвідчення особи, наприклад, паспорт, посвідчення тощо. Отже, документ є різновидом письмових доказів.

УДК В. Д. АНДРІЙЦЬО, канд. юрид.наук, Голова Закарпатського окружного адміністративного суду, м. Ужгород ДОКАЗУВАННЯ ОБСТАВИН ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ: ПРАВО ЧИ ОБОВ’ЯЗОК? У статті розглянуто сутність та значення загального правила процесу розподілу обов’язків доказування, яке діє при встановленні обставин цивільної справи. Зроблено висновок, що доказування виступає обов’язком, який виконується особами, що беруть участь у цивільній справі. Дока́зування — розумова і практична діяльність компетентних учасників процесуальних відносин, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Метою доказування є встановлення істини у конкретній справі і вирішення спору між сторонами. Доказування включає в себе дві невід'ємних складових. Наведені загальні положення теорії судового доказування стосуються процесуального доказування у позовному провадженні.

Що стосується наказного і окремого провадження, то можна стверджувати про наявність суттєвих особливостей процесуального доказування у цих провадженнях цивільного судочинства.  Предмет доказування - той критерій, який допомагає правильно застосувати правило про належність доказів.

doc, txt, PDF, PDF