Skip to content

Статистичні таблиці та правила їх побудови

Скачать статистичні таблиці та правила їх побудови rtf

Статистичні таблиці як засіб наочного і компактного побудови цифрової інформації повинні бути статистично правильно оформлені. Основні правила побудови та аналіз статистичних таблиць. Статистичні таблиці – спосіб раціонального, наочного, систематизованого викладу та таблиці цифрових характеристик суспільних явищ і процесів.

Підмет і показники присудка правила повинні бути визначені дуже. Правила побудови статистичних таблиць. Підмет таблиці — це об'єкт дослідження: перелік елементів сукупності, їх групи, статистичні територіальні одиниці або часові інтервали. Присудок таблиці - це система показників, які характеризують підмет.

Основними елементами статистичної таблиці є підмет і присудок таблиці. Підмет таблиці — це об'єкт статистичного вивчення, тобто окремі одиниці сукупності, їх групи або вся сукупність в цілому.

Присудок таблиці — це статистичні показники, що характеризують досліджуваний об'єкт. Підмет і показники присудка таблиці повинні бути визначені дуже точно.

Як правило підлягає розташований в лівій частині таблиці і складає зміст рядків, а присудок — в правій частині таблиці і складає зміст граф.  Побудова аналітичних таблиць таке.

Будь-яка таблиця складається з підмета і присудка. Підмет розкриває економічне явище, про яке йде мова в даній таблиці і містить набір показників, що відображають це явище. Дисперсійний аналіз. Види та взаємозв'язок дисперсій. Види статистичних графіків і способи їх побудови. Класифікація графіків. Зміна статистичних явищ. Різновиди лінійних діаграм. Масштабні орієнтири.

Визначення загального індексу. Статистичні таблиці - це форма систематизованого, раціонального і наочного викладення статистичних даних про явища і процеси суспільного життя. Не всяка таблиця статистична. Таблиця множення, опитувальний лист соціологічного обстеження та ін.

можуть носити табличну форму, але не є статистичними таблицями.  При розробці і заповненні макетів таблиць необхідно строго дотримуватися правил їх побудови.

1. Статистичні таблиці не повинні бути надмірно громіздкими і ускладненими, вони повинні полегшувати, а не утруднювати їх аналіз. В зв'язку з цим по можливості таблицю слід складати невеликою за розміром, легко доступною для огляду. Статистичні таблиці, їх види та правила побудови. Дата добавления: ; просмотров: Плотность идеальной смеси ри можно определить либо через β по формуле (VII), либо через газовый фактор r при заданных термодинамических условиях в сечении по формуле (VI ).  Возможно прямое определение ри по известным исходным данным как частное от деления массы ГЖС на ее объем при заданных термодинамических условиях: ри = М/V, (VI ).

М — масса всех компонентов (воды, газа и нефти), приходящихся на 1 м3 товарной нефти; V — объем тех же компонентов при заданных термодинамических условиях. Масса всех компонентов при стандартных условиях определяется по формуле. Статистична таблиця - це форма раціонального і наочного викладення цифрових характеристик досліджуваних явищ і їх складових частин. За допомогою інформації у вигляді зведених статистичних таблиць створюється можливість характеристики явищ з погляду їх розміру, структури та динаміки розвитку.  Присудок таблиці - це система показників, які характеризують підмет.

Залежно від побудови (розробки) підмета статистичні таблиці поділяють на три групи: прості, групові, комбінаційні. 1. Таблиця проста, або перелікова, містить зведені показники щодо переліку одиниць спостереження, переліку хронологічних дат або територіальних підрозділів.

Другий етап статистичного дослідження називається статистичним зведенням. Його суть полягає в науковій обробці, систематизації, підрахунку матеріалів статистичного спостереження. Size: Kb.; Термін “статистика” (від лат слова status-це стан речей) означає к-сний облік масових, насамперед соц екон явищ І процесів. Статистику наз також науку яка об’єднує принципи та методи роботи з масовими числовими даними. Статистична таблиця: сутність, елементи і класифікація.

Статистична таблиця - найбільш раціональна, наочна і компактна форма подання статистичного матеріалу, в тому числі результатів статистичної угруповання. Проте не всяка таблиця є статистичної. Таблиця множення, опитувальний лист соціологічного обстеження можуть носити табличну форму, але ще не є статистичними таблицями.  Основні правила побудови та аналіз статистичних таблиць.

Статистичні таблиці як засіб наочного і компактного представлення цифрової інформації повинні бути статистично правильно оформлені. Існують наступні основні прийоми, що визначають техніку формування статистичних таблиць.

txt, djvu, doc, djvu