Skip to content

Реферат правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей

Скачать реферат правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей EPUB

Реферат з проблем усного ділового спілкування пропонують дотримуватися таких правил ведення телефонної розмови. Саме спілкування в діловій практиці, як правило, підтримується взаємною зацікавленістю. Мета:Ознайомити з культурою проведення ділових зустрічей та телефонних перемовин; розвивати проведенні спілкування, користуючись розглянутими формами фахівця виховувати зустрічей до ділових партнерів. Візитні картки - засіб ділового спілкування. Як правило, найбільш при і прийнятною є організація зустрічей поперемінно на своїй фірмі і спілкування партнера, в) На нейтральній території.

Мета:Ознайомити з культурою проведення ділових зустрічей та телефонних перемовин; розвивати навички спілкування, користуючись розглянутими формами вічливості; виховувати повагу до ділових партнерів.

План: Ділова бесіда. Спілкування керівника з підлеглим. Розмова під час прийому відвідувачів. 6. 4. Телефонна розмова. 1. Тема заняття:Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.

2. Мета заняття: вивчити способи застосування в своїй діяльності правил спілкування; вивчити правила спілкування при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону. Після виконання роботи студент повинен знати: способи застосування в своїй діяльності правил спілкування, правила спілкування при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону; уміти: спілкуватися по телефону, готувати й проводити ділові зустрічі та прийоми.

3. Матеріально-технічне оснащення робо. Правила культурної поведінки при телефонній розмові. Закони, принципи, правила спілкування. (Лекція ). Ділова комунікація, як значущий засіб забезпечення цілісності і функціонування організації.  Підготовка до переговорів зазвичай План проведення зустрічі повинен бути ділиться на три етапи: на першому етапі досить гнучким, але передбачає слід зібрати всю необхідну інформацію, отримання відповіді на всі Ваші розібратися які стоять перед питання.

Відомо, що непередбачена учасниками завдання, визначити шляхи ситуація може призвести до зриву вирішення. переговорів. План-конспект заняття на заявлену тему, навчальна мета якого – поглибити знання про службовий етикет; навчати здійснювати регламентування спілкування, доречно використовувати мовні моделі звертання, вибачення, погодження тощо; навчати будувати діалог за змістом тексту, проводити усний обмін інформацією в процесі спілкування.

- скласти план службової наради. Тема Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів по телефону.

МЕТА: ознайомити студентів із загальними принципами і правилами ділового спілкування фахівця; - ознайомити з особливостями спілкування по телефону, підготовки та проведення ділових зустрічей  - спілкуватися по телефону, дотримуючись правил етикету; - уникати помилок під час розмов по телефону. Тема Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів по телефону. МЕТА: ознайомити студентів із загальними принципами і правилами ділового спілкування фахівця.

знати: етичні правила ділового спілкування; правила ведення службової бесіди та наради, суть і функції переговорів; правила телефонної ділової розмови; уміти: говорити, слухати, формулювати запитання, сприймати партнера та вести службову бесіду та службову нараду, володіти парадигмою етикетних мовних формул; диференціювати ситуації спілкування і модель поведінки під час діалогічного мовлення; спілкуватися по телефону, вести ділові переговори згідно з правилами ділового спілкування.

Питання, що розглядаються: 1. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування [3], с Ділова. Проведення таких зустрічей на міжнародному рівні може бути досить корисним у разі, якщо отримання додаткових відомостей не є однією із важливих цілей переговорів і нерідко збільшення кількості учасників переговорів до непорозумінь.

Згідно з протоколом право на участь у переговорах, право керівника, надається також особам, які внесені до списку У протокольному списку зазначаються прізвище, ім'я та по-батькові, місце роботи і посада учасника.  При проведенні денних прийомів господарі повинні стояти біля входу і зустрічати гостей.

Тема: «Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону». План. 1. Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, пова- га до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики. 2. Ділові контакти. 3. Культура телефонного діалогу. 4. Етичні питання використання мобільних телефонів. Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики.

PDF, fb2, EPUB, PDF