Skip to content

Правила знаходження первісних

Скачать правила знаходження первісних PDF

Щоб знайти первісну різниці двох функцій, можна знайти різницю первісних зменшуваного і від’ємника, якщо вони існують. Щоб знайти первісну суми скінченої кількості функцій, можна знайти суму первісних кожного доданка, якщо вони знаходження. Правила знаходження первісної. 2) Оскільки ех - первісна для еsup>х, то використовуючи правило 2, матимемо загальний вигляд первісних для заданої функції F(х) = 7ех + С.

Правила первісних Первісних. Знайдіть загальний вигляд первісних для функції. ТАБЛИЦЯ ПЕРВІСНИХ.

Знайдіть первісні для функції.. Розв’язання. Оскільки для х одна з первісних є., а для cos x однією з первісних є sin x, то однією з первісних функції x+cos x є функція., отже.. Відповідь  ; оскільки однією з первісних для функції sin x є –cos x; первісною.

є.. Отже, – первісні для функції.. Відповідь. Приклад 4. Знайти загальний вигляд первісної для функції х3 7 Розв҆язання: Однією з первісних для функції х³ є а для 7 – 7х, то загальна первісна має вигляд х4 7х С 4 х4 4, 4. Правило 2. Якщо F(x) є первісною для f(х), а k – стале число, то kF(х) є первісною для kf(х).

(Сталий множник можна виносити за знак первісної). Наприклад. Знайти загальний вигляд первісної для функції 3sinx. Розв҆язання: Первісною для функції sinx є -cosx. Тому первісна має загальний вигляд – 3 cosx + С.

5. Правило 3. Мета. Ознайомити з поняттям первісної функції на заданому проміжку, її властивостями та правилами знаходження первісних(правила інтегрування) Дати поняття невизначеного інтеграла, як множини усіх первісних функцій. Проаналізувати таблицю первісних(невизначених інтегралів) та зв'язок інтегрування з даференціюванням.

Застосовувати набуті знання до розв'язування вправ.Розвивати логічне мислення, кмітливість. Виховувати інтерес до вивчення математики.

повторення таблиці первісних; формування знань учнів про правила знаходження первісних, формування умінь у знаходженні первісних для даних функцій, корист. Важные правила обращения с наборами элементов при составлении многомерных отчетов.

Важные правила по уходу и содержанию чайного гриба. 1. Якщо F – первісна для f, а G – первісна для g, то F + G – первісна для f + g. Первісна для суми дорівнює сумі первісних для доданків. 2. Якщо F – первісна для f і с – стала, то сF – первісна для функції сf. 3. Якщо F – первісна для f, а k і b – сталі (причому k ¹ 0), то - первісна для функції f (kх + b).

Таблиця первісних: Функція f(x). 4. Правила знаходження первісних. 1) Якщо F - первісна для f, a G - первісна для g, то F + G - первісна для f + g.

2) Якщо F - первісна для f, а k - стала, то kF - первісна для kf.  2) Оскільки ех - первісна для еsup>х, то використовуючи правило 2, матимемо загальний вигляд первісних для заданої функції F(х) = 7ех + С. Приклад 2. Знайдіть загальний вигляд первісних для функції. Розв’язання. Правила знаходження первісної. Для даної функції f знайдіть загальний вигляд первісних на вказаному проміжку I: Розв'язання: 1) f(x)=(3x-1)^3, Обчислюємо первісну від складеної функції. 2) f(x)=cos(7x), Первісна від косинуса прийме вигляд.

3) f(x)=sin(x/5), Скористаємося формулою первісної синуса. 4) Перетворимо функцію до вигляду та знайдемо первісну. 5) Запишемо функцію наступним чином та знайдемо від неї первісну. Опубликовано: 28 февр. г. Правила знаходження первісних.  Первісна і невизначений інтеграл - Продолжительность: Alex Vask 21 просмотра. КВН Супер сборник посвященный 1 сентября!

PDF, fb2, EPUB, fb2