Skip to content

Правила з технічного захисту інформації для приміщень банків

Скачать правила з технічного захисту інформації для приміщень банків txt

Апаратно-програмні засоби криптографічного захисту інформації в СБП забезпечують автентифікацію відправника та отримувача приміщень банківських документів і службових повідомлень СБП, гарантують їх достовірність інформації цілісність, неможливість підроблення або викривлення документів у шифрованому вигляді й за наявності ЕЦП.

Для різних криптографічних алгоритмів на різних етапах оброблення електронних банківських документів дає банків забезпеч. PDF | On Jan 1,Віталій Носов and others published АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ АСПЕКТІВ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ.

У зв’язку з цим важливою умовою ефективної охорони банків є відповідність банківських спору. Захист такої інформації здійснюється за допомогою реєстрації її носіїв, обліку, контролю наявності.

До технічних засобів регулювання технічного можна віднести захисту замки на вході в приміщення, міститься відповідна інформація, установлення правила і сист ем пропуску на територію банку, спеціальні прилади та пристрої, що регулюють доступ до інформації, яка зберігається в комп’ютерах.

Національний банк України затвердив правила з захисту приміщень банків, здоров’я та життя працівників банківських установ, належних умов схоронності готівки та інших цінностей.  Правила містять вимоги до організації охорони банку, технічного стану приміщень, до АТМ-сейфа, пункту обміну іноземних валют, касового вузла та сховища.

Як інформували "ЗіБ" у НБУ, постановою передбачаються наступні зміни: збільшено ліміти цінностей в автоматизованих та напівавтоматизованих АТМ-системах, якими обладнані неізольовані робочі місця касирів, до та мінімальних заробітних плат відповідно.

2. www. bank. 100hits.ru – сайт Національного банку України. Обладнання та технічна укріпленість банків. Охорона банків являє собою комплекс організаційних та спеціальних заходів, спрямованих на обмеження доступу, захист території, приміщень і об’єктів банку від протиправних посягань. Реалізація заходів охорони забезпечує досягнення банком певного ступеня його безпеки.

Охорона банків має комплексний характер і забезпечується як спеціальними заходами, так і відповідним обладнанням споруд банківських установ. У зв’язку з цим важливою умовою ефективної охорони банків є відповідність банківських спору. Банки, як правило, не передбачають захисту відкритої інформації.

Але ж відкритість інформації не лишає її цінності, а цінна інформація, безумовно, має захищатися, насамперед від втрати її. Захист такої інформації здійснюється за допомогою реєстрації її носіїв, обліку, контролю наявності.  До технічних засобів регулювання доступу можна віднести кодовані замки на вході в приміщення, міститься відповідна інформація, установлення засобів і сист ем пропуску на територію банку, спеціальні прилади та пристрої, що регулюють доступ до інформації, яка зберігається в комп’ютерах.

15 лютого , НБУ затвердив правила захисту приміщень банків. Стаття. Обговорення. Прес-служба Національного банку України.  Постанова № 63 розроблена з метою забезпечення банками в Україні захисту здоров’я та життя своїх працівників, належних умов схоронності готівки, інших цінностей та передбачає: збільшення лімітів цінностей в автоматизованих та напівавтоматизованих АТМ-системах, якими обладнані неізольовані робочі місця касирів, до та мінімальних заробітних плат відповідно; запровадження можливості страхування обсягів готівки та інших цінностей, які зберігаються у сховищах банків.

Вимоги цих Правил поширюються на приміщення центрального апарату, структурних підрозділів і одиниць, територіальних управлінь, навчальних закладів Національного банку України (далі – Національний банк), банків України та їх відокремлених підрозділів (далі – банки), у яких обробляються електронні банківські документи, що містять відомості з грифом “Банківська таємниця”, та інша електронна інформація, доступ до якої обмежений банком, а також на приміщення банків  Технічний захист інформації в серверних приміщеннях і приміщеннях електронних архівів здійснюється за допомогою.

PDF | On Jan 1, , Віталій Носов and others published АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ АСПЕКТІВ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Кожен можливий канал витоку інформації блокується технічними засобами або проведенням оперативних заходів. Ми детально розглянемо кожну з них. Приміщення для роботи з матеріальними носіями секретної інформації повинно відповідати вимогам технічного захисту інформації, правилам техніки безпеки, санітарним нормам і вимогам пожежної безпеки: (ви це вже пройшлиі здали залік, але яя Вам нагадаю ці вимоги).

− у багатоповерхових спорудах РСО слід розміщувати не нижче другого і не на останньому поверсі (не рахуючи технічного поверху); − стіни і перегородки повинні бути бетонними, залізобетонними, товщиною не менше 80 мм чи цегляні товщиною мм; − приміщення для видачі і приймання документів, що мають гриф секретності – 6,5 кв. м на одно.

fb2, rtf, PDF, fb2