Skip to content

Правила вживання прийменника у в

Скачать правила вживання прийменника у в txt

Перевірте доречність вживання прийменника по і правила за контекстом один із варіантів: за, з, у(в), на, через, для, щодо або безприйменникову конструкцію. Нормативне й ненормативне вживання прийменника. Заміна цього прийменника безприйменниковими прийменника або іншими прийменниками, властивими українській мові.

Правила. Заміна цього прийменника безприйменниковими конструкціями або іншими прийменниками, властивими українській мові.

Перевантаження прийменником по призводить до штампованості мови. Прийменник по функціонує в українській та російській мовах, однак у російській мові це один з найуніверсальніших прийменників і конструкції з ним виражають велику кількість найрізноманітніших відношень.

В українській мові прийменник по вживають з іменниками, займенниками, числівниками; конструкції з ним виражають такі відношення. Прийменник і префікс у та сполучник і уживаються для уникнення збігу приголосних: 1) між приголосними звуками: Я згадую вогник у тихій тривозі і рідну хатину свою. 2) після голосного перед приголосним: Марево веснування тремтить над деревами і завжди тримає у собі бентежну природу. 3) незалежно від закінчення попереднього слова перед наступними в, ф, хв, льв, тв, св: Підійшов і, хвилюючись, обійняв її.  У – в не чергуються: 1) у словах, що вживаються тільки з у або в: взуття, влада, уособиця, уява, установа, а також у словах, де зміна у та в пов’язана зі зміною значення: вклад – уклад, вправа – управа, вступ – уступ, вдача – удача; 2) у власних назвах та словах іншомовного походження: Владивосток, Врубель, Уельс, уїк-енд.

Правила. Приклади. В українській мові чергуються як прийменники у, в, так і префікси у-, в- у словах. 1. У вживається для того, щоб уникнути збігу приголосних, важких до вимови: а) між приголосними; б) на початку речення перед приголосним; в) незалежно від закінчення попереднього слова перед наступними в, ф, а також перед сполученнями літер льв, св, тв, хв; г) після паузи, що на письмі позначається комою, крапкою з комою, двокрапкою, тире, дужкою й крапками, перед приголосним.

Сидів у кабінеті. Наш учитель. У грудях шпигало за кожним подихом (0.Гончар). Не спитавши броду, не сунься у воду (При. Прості, складні і складені прийменники. Правопис прийменників разом, окремо, через дефіс. Вправи на закріплення онлайн. Як сказано вище, прийменником у (в) з іменником у знахідному відмінку послугуємось, визначаючи час за днями тижня: «у вівторок», «у п’ятницю», — або з іменником у місцевому відмінку, коли мовиться про місяці року: «у січні», «у липні».  Прийменник у (в) можна чути українською мовою в таких висловах: вірити в себе, вдаватися в тугу, в розпач, — а також на позначення переходу з одного стану в інший: «І як воно зробилось так, що в турка я перевернувся» (С.

Гулак-Артемовський).  Ми ставимо їх незалежно від змісту речення, а тільки додержуючись правила чергування голосних. Прийменник. Прийменником називається службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників (або займенників) служить для вираження.

Усі знають, яка милозвучна українська мова. Розмовляй мелодійно — вживай прийменники З, ІЗ та ЗІ правильно!. Прийменник із вживається після приголосного і перед словом, що починається з одного приголосного (а в деяких випадках і перед словами, що починаються з двох приголосних): прийшов iз роботи (внук із Прилук). Прийменник зі вживається перед словами, що починаються з двох і більше приголосних: прокинувся зі сходом сонця, привітав зі святом.

txt, fb2, fb2, djvu