Skip to content

Правила визначення площі опіку

Скачать правила визначення площі опіку PDF

На Студопедии вы можете прочитать про: Визначення площі опікової поверхні та глибини опіку. При площі площі опіку мається на увазі розмір ураженого місця. В оцінці важкості термічного ушкодження, крім глибини опіку, важливе визначення має визначення площі опіку, яка виражається у відсотках до загальної поверхні тіла. Визначення площі опіку визначення правилом дев’яток. Розподіл ступенів площі на поверхні опіку наочно представляють малюнком і позначеннями на стандартних зображеннях контурів силуету тіла людини.

Принцип визначення площі опіку за цим правилом полягає у тому, що вся поверхня тіла розподіляється опіку ділянки, площа кожної ділянки становить опіку % від поверхні тіла. Раніше вважали, що площа долоні складає приблизно ,1% від загальної площі тіла, є й інші дані.

Визначення площі опіків. Під площею опікового ураження розуміють виражене у відсотках співвідношення площі опікової поверхні до загальної площі тіла. Залежно від росту, будови тіла загальна площа поверхні тіла дорослої людини коливається від до см2 (Б.Н. Постніков, ). Найбільш часто в практиці використовують наступні методи: 1. Правило "дев'яток"- площа окремих областей рівна або кратна 9: голова і шия- 9%, рука- 9%, передня і задня поверхня тулуба- по 18%, стегно- 9%, гомілка і стопа- 9%, промежина- 1%.

2. Правило "долоні" – долонь становить 1% от площ   1. Глибина і площа опіку (понад 10% – опіковий шок, 50% – висока ймовірний смерті постраждалого). Інший вельми важливою складовою діагнозу є визначення площі ураження. Відома велика кількість методів визначення площі опіку [Berkow S., ; Вілявін Г.

Д., ; Долинін В. А. и др.], які в даний час не застосовуються. При лікуванні дорослих пацієнтів використовуються два, найбільш зручних до практичного застосування і найменш трудомістких. Перший з них - це метод, запропонований A. Wallace в р., відомий як п равіло дев'яток.  Інший поширений метод - це правило долоні.

Раніше вважали, що площа долоні складає приблизно ,1% від загальної площі тіла, є й інші дані. В результаті проведених антропометричних досліджень J. Grazer і співавт. Опік – це травма м’яких тканин людського тіла, що сталася внаслідок негативного теплового, електричного або хімічного впливу.

Для правильного надання першої медичної допомоги та вибору методу подальшого лікування необхідно з’ясувати ступінь тяжкості травми і уражену область нею. Існує безліч методик, що дозволяють точно вирахувати площа опіків. Площа людського тіла становить приблизно квадратних сантиметрів.

Вченими було винайдено безліч схем і формул, які допомагають обчислювати опікову площа у дітей і дорослих. Якщо правильно розрахувати розмір травмованої площі, то можна визначити вин. У дітей для визначення площі опіку використовують правило «п’ятірок» (рис.

4). Правило “долоні”: площа долоні дорослої людини приблизно дорівнює 1% поверхні тіла. Розподіл ступенів пошкодження на поверхні опіку наочно представляють малюнком і позначеннями на стандартних зображеннях контурів силуету тіла людини.  Обширні поверхневі і глибокі опіки супроводжуються розвитком опікової хвороби.

У перебігу цієї хвороби розрізняють періоди опікового шоку, гострої опікової токсемії, опікової септикотоксемії і реконвалесценції. Тяжкість проявів залежить головним чином від площі, ступеня і локалізації пошкодження. Постраждалі з важкими опіками та проявами опікової хвороби підлягають стаціонарному лікуванню. Визначення площі обпеченої поверхні має велике значення для лікування і прогнозу.

Опіки, які займають до 10% поверхні шкіри, звичайно розглядаються як місцеві ушкодження. Більш значні опіки ст., які займають % поверхні тіла і більше викликають великі зміни в організмі, що дістали назву опікової хвороби.

Найбільш простими методами є правило дев’ятки та правило долоні.  Правило долоні основане на тому, що її площа становить близько % площі тіла.

Тому число долонь, яке укладається на площі опіку, становить % опікової поверхні. Запропоновані спеціальні схеми-сітки контурів тіла. Поділені на різне число сегментів та квадратів. Принцип визначення площі опіку за цим правилом полягає у тому, що вся поверхня тіла розподіляється на ділянки, площа кожної ділянки становить 9 % від поверхні тіла.

Так, поверхня голови дорівнює 9 %, передня поверхня тулуба — 9×2=18 %, задня поверхня тулуба — також 18 %, поверхня стегна — 9 %, гомілки із стопою — 9 % і промежини — 1 %. Для дітей правило має бути відповідним чином скориговане. «Правило дев’яток» для визначення величини опікової по- верхні у тяжких випадках вважається достатнім.  Як універсальний прогностичний прийом, що визначає тяжкість і можливий наслідок опіку як у дорослих, так і у дітей, можна застосовувати індекс Франка.

На Студопедии вы можете прочитать про: Визначення площі опікової поверхні та глибини опіку. Подробнее. Правильне визначення площі опіку - один з обов'язкових критеріїв для оцінки стану потерпілого. Залежно від величини пошкоджень, визначають відповідну.

doc, PDF, doc, doc