Skip to content

Правила вимови приголосних

Скачать правила вимови приголосних rtf

Вимова приголосних звуків української мови. Урок № 6 Норми вимови. Під вимови писемності деякі норми вимови з. Вимова голосних і приголосних звуків, українська мова, 10 клас Мета: повторити норми вимови голосних і приголосних звуків.

Правила правила приголосних приголосних.

Правила вимови окремих груп приголосних. 1. Звуки [c] і [з] перед шиплячими [ш], [ж] і [ш,] перетворюються в шиплячі. зшити, із заліза розтиснути, з щіткою.  символізм комунізм. символи [зм] коммуни [зм].

Правила вимови ненаголошених голосних. 1. У першому предударном складі звук [о] після твердого приголосного вимовляється як [а]. вона оказія собачий. ознайомити учнів з нормами літературної вимови приголосних звуків, з’ясувати причини, що обумовлюють уподібнення приголосних; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати й вимовляти слова, в яких відбулося уподібнення; спонукати учнів до осмислення.

Тип уроку. засвоєння нових знань.  Підготувати розповідь про Дніпро, використовуючи слова на вивчені правила, підкреслюючи орфограми однією лінією. Список використаної літератури. 2 Порушення правил української літературної вимови.

Вимова звукосполучень. Вимова слів іншомовного походження. 3 Вимова голосних. [а]. [о].  На вимову ненаголошеного [е] впливає також сусідство м'яких приголосних, які звужують його вимову. Орфоепічні норми охоплюють правила вимови голосних і приголосних, звукосполучень, слів іншомовного походження, наголошення слів. Евфонія – здатність фонетичної системи мови до мелодійного звучання, створення звукових образів у висловлюванні.

Більшість засобів милозвучності української мови стали нормативними і використовуються кожним мовцем незалежно від стилістичного забарвлення тексту. Вимова приголосних звуків і деяких їх поєднань відрізняється від написання. Так само як і в голосних, ми зустрічаємося в житті з дуже багатьма відхиленнями від загальноприйнятих норм вимови   У міру знайомства з нормами вимови приголосних звуків ми зупинимося на випадках відхилення від норм, які є або проявом діалекту, або результатом коливань між новою произносительной нормою і колишньої, застарілої.

Під впливом писемності деякі норми вимови з. Тип уроку: урок повторення здобутих знань. Методи та прийоми: евристична бесіда, інтерактивний метод «Ажурна пилка», робота з підручником, розповідь учителя, орфоепічна вправа «Скоромовка», гра «Знайди помилку!», технологія «Мікрофон». Обладнання: роздавальний матеріал.. Конспект на урок Українська мова скачати.

Особливості вимови груп приголосних. Орфографічний запис. Вимова. Приклади. -ться.  В українській мові розрізняють загальні й технічні правила переносу слів з рядка в рядок. Загальні правила переносу: 1. Слова з рядка в рядок переносяться за складами: во-ди-ти, га-йок, край-ній, слав-ний, чор-нило, каз-ка, кіль-ка. Якщо склад відповідає одній букві, то вона одна в рядку не залишається і не переноситься: озе-ро, на-дія (не можна переносити о-зе-ро, на-ді-я).

3 метою нормалізації вимови цих приголосних перед [і] з [о] словник рекомендує тільки м`який варіант. Твердо вимовляються зубні приголосні на межі частин абревіатур та на стику слів [пèдінстиетýт], [брат і сеистрá], а також звичайним темпом на межі префікса і кореня: [беизімéн:иǐ]. Приголосні [з], [с], [д], [ц], [н], [л], [д], [т] перед м`якими цієї ж групи вимовляються м`яко: [кýз`н`а], [с`н`іг], [молодзц`í], [миец`:і], [рад`áн`с`киǐ],[г`íл`ц`і].

djvu, txt, PDF, djvu