Skip to content

Правила ведення нотаріального

Скачать правила ведення нотаріального txt

Ці Правила встановлюють єдиний для державних і правила нотаріусів порядок ведення нотаріального діловодства, складання та оформлення службових документів.

Настоящие Правила устанавливают единый для государственных и частных нотариусов порядок ведения нотариального делопроизводства, составления и оформления служебных документов. Здійснювати контроль за веденням діловодства в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах та приватними правила. Організувати вивчення Правил ведення нотаріального діловодства з працівниками нотаріального нотаріальних контор, нотаріального нотаріального архіву, приватними нотаріусами.

Нотариальное делопроизводство регулируется Правилами ведения но-тариального делопроизводства, утвержденными Приказом Министерства юстиции Ведення от 3 февраля № 6/5. Зокрема, змінами до Правил ведення нотаріального діловодства врегульовано ведення аспекти викладення тексту нотаріальних документів, надані рекомендації щодо використання шрифтів, визначено особливості заповнення певних граф Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, уточнено порядок закриття спадкових справ тощо.

Приказ Минюста России от N 78 (ред. от ) "Об утверждении Правил нотариального делопроизводства" (вместе с "Правилами нотариального делопроизводства", утв. решением Правления ФНП от , приказом Минюста России от N 78) (Зарегистрировано в Минюсте России N ).  Порядок ведения реестров регистрации нотариальных действий.

XIII. Большая электронная база правовых знаний, содержащая нормативно-правовую библиотеку кодексов, законов, подзаконных актов министерств и ведомств, судебной практики, международных актов, научно-практические комментарии к основным законодательным актам Украины, сборник стандартов, нормативов, классификаторов, регламентных и прочих технических условий в сфере стандартизации, метрологии, сертификации и оценки соответствия, шаблоны договоров, исковых заявлений и.

Зокрема, змінами до Правил ведення нотаріального діловодства врегульовано деякі аспекти викладення тексту нотаріальних документів, надані рекомендації щодо використання шрифтів, визначено особливості заповнення певних граф Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, уточнено порядок закриття спадкових справ тощо. Із питаннями щодо доступу до Нотаріальної платформи звертайтеся за телефонами: мобільний (Київстар) – () ; () 0shares. 0. ЗМІНИ до Правил ведення нотаріального діловодства.

1. У розділі II  “Текст нотаріального документа виготовляється за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Під час підготовки документа рекомендовано використовувати шрифти розміром 12 – 14 друкарських пунктів і гарнітуру Times New Roman.”; 4) пункт доповнити новим абзацом такого змісту.

На виконання зазначеної норми в р затверджено Правила нотаріального діловодства.  Відповідальність за організацію і правильне ведення діловодства, організацію зберігання, обліку та використання нотаріальних архівних документів, а також за здачу нотаріальних архівних документів у відповідний архів на постійне зберігання несе частнопрактикующий нотаріус.

Нотаріальне діловодство регулюється Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України від 3 лютого р. № 6/5. Ці Правила встановлюють єдиний для державних і приватних нотаріусів порядок ведення нотаріального діловодства, складання та оформлення службових документів.

Правила нотаріального діловодства: встановлюють порядок документування нотаріальної діяльності та збері   Правила ведення нотаріального діловодства. Автор: Notariatka, січня 19, в Тематичні тести. Відповісти в тему. Зокрема, змінами до Правил ведення нотаріального діловодства врегульовано деякі аспекти викладення тексту нотаріальних документів, надані рекомендації щодо використання шрифтів, визначено особливості заповнення певних граф Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, уточнено порядок закриття спадкових справ тощо.

EPUB, fb2, djvu, fb2