Skip to content

Правила ведення нотаріального діловодства додаток 39

Скачать правила ведення нотаріального діловодства додаток 39 PDF

Size: Kb.; Додаток Довідка про перевірку наявності І стану документів діловодства звільненні особи. Одночасно з набуттям чинності цими новими правилами втратили чинність Правила роботи архівних підрозділів органів державної ведення, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, додаток наказом Державного комітету архівів України від р. Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями. Нотаріального документів правила, що ліквідовується, входить в обов'язки комісії, створеної для передавання документів діловодства і майна.

Правил ведення нотаріального діловодства.

1. Затвердити Правила ведення нотаріального діловодства, що додаються. 2. Міністру юстиції Республіки Крим, начальникам управлінь юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: а) організувати вивчення Правил з працівниками органів державного нотаріату  Ці Правила встановлюють єдиний для державних і приватних нотаріусів порядок ведення нотаріального діловодства, складання та оформлення службових документів.

ТЕМА 4. НОТАРІАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО: ПЛАНЗагальні положення правил ведення нотаріального діловодства. Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції. Складання та оформлення службових документів. Контроль виконання документів.Складання номенклатури і формування справ (нарядів)   Правила ведення нотаріального діловодства встановлюють єдиний для державних і приватних нотаріусів порядок ведення нотаріального діловодства, складання та оформлення службових документів.

Про затвердження. Правил ведення нотаріального діловодства. { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства. юстиції.  У разі виявлення нестачі документів діловодства комісія складає акт (додаток 3) і негайно повідомляє начальника управління юстиції для вжиття невідкладних заходів щодо розшуку документів діловодства та майна контори.

Якщо контора ліквідовується, всі архівні справи передаються в упорядкованому стані до державного нотаріального архіву на підставі наказу управління юстиції. Передавання документів контори, що ліквідовується, входить в обов'язки комісії, створеної для передавання документів діловодства і майна. 1. Затвердити Правила ведення нотаріального діловодства, що додаються.  У разі втрати документів нотаріального діловодства приватний нотаріус повинен негайно доповісти начальнику управління юстиції та вжити необхідних заходів для розшуку чи відновлення втрачених документів.

IV. Порядок приймання - передавання документів нотаріального діловодства у разі зміни завідувача контори чи особи, відповідальної за ведення діловодства, заміщення (зупинення нотаріальної діяльності) приватного нотаріуса.  У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо.

Знак N перед цифровим позначенням не ставиться. Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства. Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат", з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами та належної організації передачі документів нотаріального діловодства на тимчасове зберігання до державних нотаріальних архівів.

НАКАЗУЮ: Затвердити Зміни до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від № /5 зареєстрованому у Міністерстві юстиції України за № / із змінами і доповненнями (додаються).

Для регулятора. Законодавство. Про затвердження Правил ведення нотаріального діло Текст. Цілі.  Мін'юст України; Наказ, Правила, Форма типового документа від № /5. Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства (Додаток 39). Реєстрація: Мін'юст України від № / Стан: Чинний. 1. Затвердити Зміни до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня року N /5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 грудня року за N / (із змінами), що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня року N “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”. Правила ведення нотаріального діловодства. Размер: Мб.

Формат: PDF. Сообщить о нарушении / Abuse. Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия. Ваш E-mail: Причина удаления данного документа.

doc, txt, EPUB, fb2