Skip to content

Правила ведення нотаріального діловодства 2012

Скачать правила ведення нотаріального діловодства 2012 doc

Особливості здійснення ведення діловодства регулюються Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими Ведення Міністерства юстиції України від 22 грудня р. Наказом Міністерства юстиції України від № /5 внесено зміни до Правил ведення нотаріального діловодства, передає «Закон і Бізнес».

Контроль виконання документів.Складання 2012 і нотаріального справ (нарядів)   Правила ведення нотаріального діловодства встановлюють єдиний для державних і приватних нотаріусів порядок 2012 нотаріального діловодства, складання та оформлення службових діловодства. Про затвердження Змін до Правил правила нотаріального діловодства. Також під час ведення діловодства правила керується і вимогами ДСТУ «Діловодство й архівна справа.

При передачі державними нотаріальними конторами документів нотаріального діловодства на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву складається акт приймання-передавання у двох примірниках, один з яких разом з документами передається до державного нотаріального архіву, а другий діловодства в справі фонду державної нотаріальної контори.

Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями.  3. Звернення громадян (крім звернень, які підлягають розгляду в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження» (далі - Закон)) розглядаються органами державної виконавчої служби у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян», а діловодство за ними ведеться згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності.

Ці Правила встановлюють єдиний для державних і при­ ватних нотаріусів порядок ведення нотаріального діловодства, складання та оформлення службових документів. Порядок складання нотаріальних свідоцтв і  Приймання, реєстрація та видача грошових сум і цінних паперів, що надійшли на депозитний рахунок державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса, провадяться за правилами, встановленими чинним законодавством.

Відповідальність за правильну організацію і ведення но­ таріального діловодства несе приватний нотаріус, а в державних нотаріальних конторах і державних нотаріальних архівах — завідуючі, які їх очолюють. Картка документа Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства (Додаток 39) Види: Наказ Правила Форма типового документа Видавники: Мін'юст України Дати: від Номери: № /5 Реєстрація: Мін'юст України від № - - на портале 100hits.ru Бібліотека підручників та навчальних посібників.

Правила нотаріального діловодства: встановлюють порядок документування нотаріальної діяльності та збері   Правила ведення нотаріального діловодства. Автор: Notariatka, січня 19, в Тематичні тести. Відповісти в тему. Створити тему. Recommended Posts. Notariatka 1 Notariatka 1 Стаття Нотаріальне діловодство і звітність.

Правила ведення нотаріального діловодства затверджуються Міністерством юстиції України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Державні нотаріальні контори і приватні нотаріуси ведуть встановлену статистичну та бухгалтерську звітність і подають.  Уразі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.

1. Затвердити Зміни до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня року N /5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 грудня року за N / (із змінами), що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня року N “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”. ТЕМА 4. НОТАРІАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО: ПЛАНЗагальні положення правил ведення нотаріального діловодства.

Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції. Складання та оформлення службових документів. Контроль виконання документів.Складання номенклатури і формування справ (нарядів)   Правила ведення нотаріального діловодства встановлюють єдиний для державних і приватних нотаріусів порядок ведення нотаріального діловодства, складання та оформлення службових документів.

txt, djvu, PDF, djvu