Skip to content

Правила відпуску лікарських засобів

Скачать правила відпуску лікарських засобів doc

Так, предметно-кількісному обліку підлягають лікарські засоби згідно з Переліком лікарських засобів, що засобів предметно-кількісному обліку у закладах охорони здоров’я, визначеним у додатку 3 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби відпуску призначення, затверджених наказом № ПРАВИЛА ВІДПУСТКИ лікарських правила З аптечних УСТАНОВ І Правила 1.

При необхідності допускається порушення вторинної промислової упаковки для відпуску меншої лікарських лікарського засобу. Порядок відпуску Відпуску і ВМП з аптек та їх структурних підрозділів.

Лікарських правила виписування рецептів Усі рецепти повинні містити такі обов'язкові реквізити  5. Відпуск лікарських засобів здійснюється з урахуванням норм відпуску, засобів у п.

РЕФЕРАТ Тема: Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби ПЛАН І. Відпуск лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек, що підлягають предметно-кількісному.

Виписуються лікарями закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування, відповідно до лікарських посад та лікарями. У статті описані правила заповнення рецептурних бланків / у, а також правила продажу ліків за такими бланків в аптеці.

ПРАВИЛА ВІДПУСТКИ лікарських засобів З аптечних УСТАНОВ І ПІДПРИЄМСТВ 1. Правила відпуску лікарських засобів з аптечних установ і підприємств (далі - Правила) визначають порядок. Лікарські засоби, в т. ч. лікарські рослини, дозволені до відпуску без рецепта лікаря, відпускаються з аптек у кількості не більше 2 упаковок.

Відпуск з аптек лікарських засобів, що перелічені в п. 15 Правил, здійснюється в кількості, яка не перевищує гранично допустимих норм відпуску п. 20 Правил. Всі інші лікарські засоби відпускаються з аптек у вказаній в рецепті кількості. При необхідності допускається порушення оригінальної упаковки з обов'язковою вказівкою на аптечній упаковці серії та терміну придатності препарату. Дозволяється. В аптеки, яким дозволений відпуск наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку № 1, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів повинні періодично (у разі зміни лікарів, але не рідше одного разу в квартал) подавати списки лікарів, яким дозволено виписувати такі засоби, із зразками їх особистих підписів, а також номери і серії спецбланків форми № 3, що зберігаються у цьому лікувально-профілактичному закладі.

2. Лікарі, які не працюють в державних і комунальних закладах охорони здоров'я.  Загальні правила виписування рецептів Усі рецепти повинні містити такі обов'язкові реквізити  5.

2. Особливості виписування і відпуску окремих груп лікарських засобів. Правила виписування рецептів. Лікарі та уповноважені медичні працівники, за наявності відповідних показань, у порядку і випадках, передбачених чинним законодавством, зобов'язані видавати хворим рецепти, завірені підписом і особистою печаткою.

Рецепти слід виписувати на надрукованих стандартних бланках затвердженої форми з кутовим штампом закладу охорони здоров'я або іншого закладу суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою, з урахуванням віку хворого та порядку оплати.  На одному рецептурному бланку для відпуску лікарських засобів на пільгових умовах виписують тільки один препарат.

“ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ” Лектор: доц. Хіменко С. В. Теоретичні питання 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Фармацевтична допомога як сучасне поняття, визначення, структура. Критерії віднесення препаратів до рецептурного та безрецептурного переліку у країнах ЄС та в Україні.

Рецепт – визначення, функції, класифікація форми рецептурних бланків, реквізити. Загальні правила виписування рецептів. Порядок відпуску ЛЗ і ВМП з аптек та їх структурних підрозділів.

Організація безоплатного та пільгового відпуску ЛЗ в Україні. Рецептурно-виробничий відділ аптеки. Обов'язки провізора з.

EPUB, djvu, doc, djvu