Skip to content

Правила відкриття та обслуговування банківських рахунків

Скачать правила відкриття та обслуговування банківських рахунків EPUB

Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім обслуговування, якщо банк рахунків має змоги прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами. Спеціальні правила встановлені для відкриття поточних рахунків відокремленим підрозділам юридичних осіб, представництвам іноземних суб’єктів господарської діяльності, бюджетним організаціям, сільськогосподарським підприємствам тощо.

Порядок відкриття банківського рахунку. У разі відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунка підприємцю до отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби (далі — банківських операції за цим рахунком відкриття лише із зарахування коштів.

ІНСТРУКЦІЯ про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

У разі відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунка підприємцю до отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби (далі — повідомлення) операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.  Банкам забороняється відкривати та вести анонімні рахунки. Банки зобов'язані ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їхнього імені в порядку, установленому законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком. ІНСТРУКЦІЯ про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. 1. Загальні положення.  Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, якщо банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

Юридичні особи - резиденти, відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів, нерезиденти - інвестори, іноземні представництва мають право відкривати рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності. Порядок відкриття банківського рахунку. Кредитна організація відкриває банківський рахунок клієнта на підставі надання останнім комплекту документів та проведення належної ідентифікації клієнта.

Перелік послуг, що потенційним клієнтом документів залежить в першу чергу від його статусу: юридична особа, індивідуальний підприємець, фізична особа. Для відкриття розрахункового рахунку юридичній особі - резиденту в банк представляються  Для відкриття бюджетного рахунку юридичній особі поряд з документами, складовими "основний комплект" (за винятком ліцензій (дозволів)), в банк подається також документ, що підтверджує право юридичної особи на обслуговування в банку.

Работа по теме: розрахункові відносини. Глава: 2. Порядок відкриття та обслуговування банківського рахунку. ВУЗ: НУ ОЮА.  Спеціальні правила встановлені для відкриття поточних рахунків відокремленим підрозділам юридичних осіб, представництвам іноземних суб’єктів господарської діяльності, бюджетним організаціям, сільськогосподарським підприємствам тощо.

Депозитні (вкладні) рахунки відкриваються суб’єктам господарювання на певний термін і на умовах, погоджених у депозитному (позиковому) договорі. Порядок відкриття рахунків в банках. Суб'єкти господарювання мають право самостійно обирати банк для розрахунково-касового обслуговування і можуть користуватися послугами одного або декількох банків.

Незалежно від форми власності суб'єкти господарювання, а також їх підрозділи мають право відкрити поточні, бюджетні, депозитні та кредитні рахунки.  Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку укладається відповідно до Типового договору. Поточні рахунки можуть відкриватися також приватним (фізичним) особам. Для відкриття рахунку приватна особа надає банку такі документи: – заяву на відкриття рахунку; – картку зі зразками підпису; – паспорт.

Стаття 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня р. передбачає, що банки мають право відкривати рахунки резидентам України, нерезидентам України.

Зазначені особи мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору та за згодою цих банків для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб. § 4. Порядок відкриття і обслуговування банківського рахунка. Обов'язок зберігати грошові кошти в банках і здійснювати розрахунки через банки виникає з обов'язку суб'єктів господарювання дотримуватися касової дисципліни, порядок використання готівки, а також вимог законодавства України про здійснення окремих платежів виключно в безготівковій формі.  звернувся із пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, відповідно до закону і банківських правил.

Виняток становлять випадки, коли банк не має можливості прийняти клієнта на банківське обслуговування або якщо відмова у відкритті банківського рахунка допускається законом або банківськими правилами. Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу чи кредиту укладаються в письмовій формі, яка вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або іншого документа, що відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями ділового обороту.  У разі відкриття поточного рахунку клієнту в його заяві уповноважений працівник банку зазначає дату відкриття та номер рахунку.

djvu, txt, txt, doc