Skip to content

Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах україни розділ 5.5

Скачать правила утримання зелених насаджень у населених пунктах україни розділ 5.5 doc

Утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства. Зокрема при висаджуванні зелених насаджень на території населеного пункту необхідно дотримуватись Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та  обмежену за об’ємом садивну яму, а в смугу відкритого грунту або газону шириною не менш 2,0 – 5 м – на вулицях і 1,5 – 2 м – щебенистих і грунтових дорогах; – на асфальтних вулицях та з іншим покриттям розмір оброблюваної пристовбурної лунки повинен бути не менше 2*2 м і у районах із старою забудовою – а4 огэ русский язык правила м; – не допускається садіння деревних порід.

Регулювання та управління у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень. Розділ II. до розділу 15 Правил.

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарстарства України № р. та погоджені Міністерством економіки України та Державним комітетом України з питань регулярної політики та підприємництва, зареєстровані Міністерством юстиції України від 27 липня р № /  - с.: іл. Викладено загальні відомості про деревні декоративні рослини, їхні біологічні й екологічні особливості. Наведено схему дендродекоративного районування території України, дано кліма-тичну характеристику кожного району та підрайону.

Описано в систематичному порядку нанд Подробнее. Кохно М.А., Пархоменко Л.І. Дендрофлора України. Зокрема при висаджуванні зелених насаджень на території населеного пункту необхідно дотримуватись Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та  обмежену за об’ємом садивну яму, а в смугу відкритого грунту або газону шириною не менш 2,0 – 5 м – на вулицях і 1,5 – 2 м – щебенистих і грунтових дорогах; – на асфальтних вулицях та з іншим покриттям розмір оброблюваної пристовбурної лунки повинен бути не менше 2*2 м і у районах із старою забудовою – 1,5 м; – не допускається садіння деревних порід.

Большая электронная база правовых знаний, содержащая нормативно-правовую библиотеку кодексов, законов, подзаконных актов министерств и ведомств, судебной практики, международных актов, научно-практические комментарии к основным законодательным актам Украины, сборник стандартов, нормативов, классификаторов, регламентных и прочих технических условий в сфере стандартизации, метрологии, сертификации и оценки соответствия, шаблоны договоров, исковых заявлений и прочей правовой документации, юридическая литература в электронном виде, историко-правовые документы, среди которых Статьи Богдана Хмельниц.

до розділу 15 Правил. утримання зелених насаджень. у населених пунктах України. БАЛАНС ТЕРИТОРІЇ. основних об'єктів зеленого господарства, % - Елементи території | Парки | Сади |Сквери |Бульва-|Лісопар-| | ри | ки | Зелені насадження | 78 | 72 | 65 | 60 | 96 | Доріжки та майданчики | 18 | 25 | 30 | 38 | 2,5 | -.

Споруди | 4 | 3 | 5 | 2 | 1,5 | -. Примітка.  у населених пунктах України. Номенклатура структурних елементів. території комплексної зеленої зони міста. !ПРАВИЛА утримання зелених насаджень у населених пунктах України Зелені насадження загального користування - зелені насадження, які озташовані на території загальноміських і районних парків, спеціалізованих парків, парків культури  Зелені насадження спеціального призначення - насадження транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств; виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги*; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів.

Правила є обов’язковими для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями та громадянами, які займаються проектуванням, створенням, ремонтом і утриманням зелених насаджень, розташованих на територіях населених пунктів України. Розділ 2. Визначення термінів.  Розділ 5. Утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування визначають на конкурсних засадах із числа спеціалізованих підприємств, організацій балансоутримувачів об’єктів благоустрою зеленого господарства державної та комунальної власності.  Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є.

Правила благоустрою населених пунктів територіальної громади Лугинської селищної ради. Скачати Kb. Назва.  Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» всі зелені насадження підлягають державній охороні.

За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному відношенні до об’єктів озеленення, притягуються до відповідальності та відшкодовують завданні збитки у встановленому законодавством розмірі та порядку.

База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо.

EPUB, doc, djvu, doc