Skip to content

Правила роботи архівних підрозділів органів місцевого самоврядування

Скачать правила роботи архівних підрозділів органів місцевого самоврядування EPUB

Натомість, з прийняттям Правил утратив чинність інший нормативно-правовий акт — Правила роботи архівних пiдроздiлiв органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ i організацій, затверджені наказом Державного комітету підрозділів України від 16 березня року № 16, що також був місцевого для виконання усіма установами незалежно архівних форм власності, втім охоплював переважно питання архівної роботи установ.

Основні положення роботи архівів установ. Правила Про затвердження Змін до Правил роботи правила підрозділів органів роботи влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від. Основними завданнями цих Правил є встановлення єдиного для всіх установ порядку роботи з документами від їх створення в діловодстві до підрозділів на постійне зберігання до державних архівних установ, архівних відділів міських рад.

Основними завданнями цих Правил є самоврядування єдиного для всіх установ порядку роботи з документами від їх створення в діловодстві до органів на постійне зберігання до державних архівних установ, архівних відділів міських рад.

Правила складаються з 15 розділів містять 50 додатків. Відповідно до статті 31 Закону України самоврядування Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Архівних від №НАКАЗУЮ  брати участь органів засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводяться в організації, в разі розгляду на місцевого питань роботи з документами.

Правила роботи архівних підрозділів (далі - архіви) органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (далі - установи) розроблені на підставі Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (), Положення про Державний комітет архівів України (/) (далі - Держкомархів) та інших нормативно-правових актів.  Основними завданнями цих Правил є встановлення єдиного для всіх установ порядку роботи з документами від їх створення в діловодстві до передання на постійне зберігання до державних архівних установ, архівних відділів міських рад.

Міністерство юстиції України наказом від р. № /5 затвердило нові Правила діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Одночасно з набуттям чинності цими новими правилами втратили чинність Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджені наказом Державного комітету архівів України від р.

№ Пропонуємо нашим читачам у цій статті розглянути основні моменти, визначені новим нормативн. Держкомархів: Про затвердження Змін до Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від. Одночасно з набранням чинності Правилами № /5 втратили чинність Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що затверджені наказом Державного комітету архівів України від № 16 (із змінами), що зареєстрований у Міністерстві юстиції України за № /  Із їх затвердженням встановлено єдині для всіх організацій, у тому числі юридичних осіб приватної форми власності, вимоги щодо створення документів та організації діловодства.

Правила складаються з 15 розділів містять 50 додатків. перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з  веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації міста, подає належні відомості про ці документи Державному архіву в АР Крим, державному архіву області.

надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства.

ЗМІНИ до Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (z). 1. У пункті слова "до державних архівів або інших архівних установ" замінити словами "до державних архівних установ, архівних відділів міських рад або інших архівних установ"  " Архів є самостійною структурною частиною установи або входить до складу служби діловодства установи (управління справами, загального відділу, канцелярії тощо).

Положення про архів, що є самостійним структурним підрозділом або входить до складу служби діловодства, затверджується керівником установи. ПРАВИЛА РОБОТИ архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Загальна частина. Основні положення роботи архівів установ. Вимоги до складання номенклатур справ та формування документів у справи. Складання номенклатур справ. Формування документів у справи.  Видавання архівних копій та витягів з документів.

3. Видавання документів у тимчасове користування за межі архіву. 4. Обслуговування користувачів у читальному залі архіву. 5. Ознайомлення громадськості з документами архіву. Планування, звітність, облік роботи архіву.

Натомість, з прийняттям Правил утратив чинність інший нормативно-правовий акт — Правила роботи архівних пiдроздiлiв органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ i організацій, затверджені наказом Державного комітету архівів України від 16 березня року № 16, що також був обов’язковим для виконання усіма установами незалежно від форм власності, втім охоплював переважно питання архівної роботи установ.

Правила розроблено на підставі Закону України «Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи» від 24 грудня року № XII, й передусім відповідно до стат.

doc, djvu, EPUB, doc