Skip to content

Правила про тире в українській мові

Скачать правила про тире в українській мові PDF

Тире у простому реченні. Спека.)  Тире вживається: · між присудком і підметом, якщо вони виражені однаковими лексично-граматичними категоріями (Справжня дружба - чисте джерело); · на місці пропущеного члена або кількох українській речення: Сьогодні (є) - твій день народження  1. Тире ставиться при відсутності зв’язки, якщо: 1) Присудок виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку і стоїть про підмета (Моя мові — наївність, тиха жура і добрість безмежна (М.

Основні правила вживання тире. Між підметом і присудком ставиться тире: 1. У простому неускладненому реченні може ставитися тире тире.

Тире ставимо: 1. Між підметом і присудком на місці пропущеного дієслова-зв’язки, коли присудок виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку. При цьому присудок буває як непоширеним, так і поширеним  Ти — пустеля палюча (І. Драч). Примітка. Перед заперечним присудком, вираженим іменником у називному відмінку з заперечною часткою не, тире звичайно не ставлять: Серце не камінь.

2. Між підметом і присудком, коли один із цих членів речення (або обидва) є інфінітивом. Офiцiйний сайт Української мови. Вхід. Всі правила. Чинний правопис. Правопис Клясичний правопис. Про мову. Україна. Історія мови.  найголовніші правила пунктуації. Тире ставиться: 1. Між підметом і присудком, коли останній виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку, а дієслова-зв’язки немає.

При цьому присудок буває як непоширеним, так і поширеним. 1 Тире ставиться між підметом і присудком, коли останній виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку, а дієслова-зв'язки немає. При цьому присудок може бути як непоширеним, так і поширеним. Бук — дерево.  Тире ставиться й перед єднальним сполучником (або зрідка після нього) між двома присудками, якщо другий з них виражає щось несподіване або різко протилежне до висловленого першим або після сполучника.

Земля на прощання усміхнулась — і потемніла (Панас Мирний). Повечеряємо — і за роботу (Г. Тютюнник).  Пам'ятки української мови XVI—XVIII ст.

Вантаж вагою вісім — десять тонн. 14 Для виділення поширеної групи вставних слів (або вставного речення), що стоїть у середині речення. Тире́ (фр. tiret, від tirer — «тягнути») — один із розділових знаків, що застосовується в багатьох мовах. Слово «тире» вживається з початку х років[джерело?], втім, у словниках — рр. російське тире перекладається як «риска» (у сучасному вжитку це інша назва дефіса).

Дефіс з'єднує частини складних слів. Тире є розділовим знаком, що вживається: для позначення прямої мови. для позначення пауз.

перед це (це є), оце, то, ось (це) значить. проте є багато винятків. Тире між підметом і присудком. Ми пригадали, що таке підмет і присудок і якими вони можуть бути. Далі розглянемо тему, яку тяжко засвоюють школярі і чомусь часто плутаються. Так, між граматичною основою речення може стояти тире.  У простому реченні між підметом і присудком ставиться тире: Якщо обидва головні члени речення вираженііменниками або кількісними числівниками у називному відмінку, а дієслова-зв’язки немає, наприклад: Природа – наймудріший співрозмовник, рівного їй нема (Є.

Гуцало). Наш народ – океан (П. Тичина). Якщо підмет і присудок або один із цих членів вираженийінфінітивом, наприклад: Дитину народить – нелегка справа то (В. Сторожук). Зрадити душу – найнижче рабство (М. Луків). Головна Документознавство Сучасна українська літературна мова. Тире між підметом і присудком. Між підметом і присудком ставиться тире: 1. Якщо головні члени речення виражені іменниками в називному відмінку, кількісним числівником або неозначеною формою дієслова, а дієслово-зв'язка в теперішньому часі відсутня: Печаль моя - ріка без переправи.  1.

Тире ставиться в неповному реченні на місці пропущеного присудка: Сталь гартується в огні, а людина -у труді (Н. тв.); Щастя має ноги, а біда - роги (Н. тв.). Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженным существительным в именительном падеже (без связки). Это правило чаще всего применяется, когда сказуемым определяется понятие, выраженное подлежащим, например: Дуб — дерево.

Оптика — раздел физики. Старший брат — мой учитель. Старший брат мой — учитель. Примечание 1. Если перед сказуемым, выраженным существительным в именительном падеже, стоит отрицание не, то тире не ставится, например: Бедность не порок.

Примечание 2. В вопросительном предложении с главным членом, выраженным местоимением, тире между главными членами не ставится, например. Тире у простому реченні.

Тире між підметом і присудком ставиться: 1.Коли підмет виражений іменником,а присудок інфінітивом: Відкладати на завтра-справа ненадійна(нар.мудр.) 2.Якщо підмет виражений займенником це і виділяється інтонаційно: Це-надійний мій товариш. 3.Коли обидва головні члени речення виражені іменниками або кількісними числівниками в Н.відмінку: Земля-годувальниця;квадрат чотирьох-шістнадцять.

4.Коли головні члени виражені інфінітивом.

rtf, djvu, PDF, EPUB