Skip to content

Правила приймання вантажу до перевезення

Скачать правила приймання вантажу до перевезення EPUB

Приймання до перевезення експортних вантажів у прямому міжнародному вантажному залізничному сполученні, а також через морські порти й прикордонні станції не в прямому міжнародному сполученні здійснюється на підставі цих Правил і угод про залізничні міжнародні сполучення. Приймання до перевезення експортних вантажiв у прямому мiжнародному вантажному залiзничному сполученнi, вантажу також через морськi порти й прикордоннi станцiї не в прямому мiжнародному сполученнi здiйснюється на перевезення цих Правил i угод про залiзничнi мiжнароднi сполучення.

Якщо залізниця відмовляється від приймання вантажу, то на вимогу відправника вона повинна скласти про це перевезення і один примірник акта вручити відправнику. Вантаж до перевезення приймається перевізниками залежно від виду транспорту та вантажу в місцях загального або незагаль.

вантажутоварно-транспорт-на накладна – єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, правила призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, приймання, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Календарний штемпель повинен бути накладений негайно після здачі відправником всіх вантажів, перерахованих у накладній, і після оплати ним прийнятих на себе платежів у відповідності з внутрішніми правилами, що діють приймання залізниці відправлення.

Правила перевезень промислових товарів народного споживання. ВУЗ: ХНАГХ.  Приймання для перевезення від вантажовідправника і здача вантажоодержувачу промислових товарів у тарі здійснюються Перевізником за найменуванням вантажу, кількістю і стандартною масою вантажних місць або за масою, зазначеною на вантажних місцях.

Правила перевезень волокнистих вантажів. Бавовну, льон, джут та інші волокнисті матеріали перевозять у пресованих кіпах стандартного упакування. Кіпи упаковують в конопле-джутову або бавовняну тканину, скріплюють металевими поясами із відпаленої сталевої стрічки. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні (надалі - Правила) визначають права, обов'язки і відповідальність власників автомобільного транспорту - Перевізників та вантажовідправників і вантажоодержувачів - Замовників.  Вантаж - всі предмети з моменту прийняття для перевезень до здачі одержувачу вантажу.

Вантажне місце - умовна одиниця вантажу для приймання його для перевезення або здачі вантажоодержувачу при здійсненні навантаження або розвантаження рухомого складу. Приймання до перевезення експортних вантажів у прямому міжнародному вантажному залізничному сполученні, а також через морські порти й прикордонні станції не в прямому міжнародному сполученні здійснюється на підставі цих Правил і угод про залізничні міжнародні сполучення.

Вивезення таких вантажів за межі митної території України провадиться тільки після завершення їх митного оформлення. Порядок митного оформлення встановлюється Митним кодексом України. Відправником також додаються до накладної супровідні документи, оформлені відповідно до вимог законодавства країн, які приймають участь у пе. Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів. Наказ, Правила від № Редакція: , Діє з Мего-Інфо - Юридична бібліотека України №1, онлайн читати: наукво-практичні коментарі кодексів, нпк, дисертації з права, дипломні, курсові з права, цивільне, кримінальне, процес, адміністративне, аграрне, екологічне, банківське, конституційне право України, скачать, онлайн, бесплатно, коментар, цпк, цк, кк, кпк, україни.

Вантаж, який був поданий Замовником у стані, що не відповідає правилам перевезень, і не був приведений у відповідний стан у строк, що забезпечує своєчасне відправлення, вважається неподаним, а перевезення таким, що не здійснилося з вини Замовника.

Місце фактичної здачі - приймання вантажу точно зазначається в Договорі з наступним уточненням у заявці. Після укладення Договору або разового договору Перевізник має право відмовитись від приймання вантажу для перевезення, якщо Замовником не підготовлено вантаж чи необхідні товарно-транспортні документи або без попереднього узгодже. Приймання до перевезення експортних вантажiв у прямому мiжнародному вантажному залiзничному сполученнi, а також через морськi порти й прикордоннi станцiї не в прямому мiжнародному сполученнi здiйснюється на пiдставi цих Правил i угод про залiзничнi мiжнароднi сполучення.

Вивезення таких вантажiв за межi митної територiї України провадиться тiльки пiсля завершення їх митного оформлення. Перелік документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні.  Відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від р.

№ , товарно-транспорт-на накладна – єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

txt, txt, djvu, PDF