Skip to content

Правила правопису розділових знаків

Скачать правила правопису розділових знаків fb2

систематизувати знання про основні орфограми української мови та правила українського правопису; уміти оцінювати розділових роботу на уроці; удосконалювати вміння знаходити в словах вивчені орфограми та пояснювати знаків за допомогою. punctuatio: від punctum — «крапка») — система правил уживання на письмі розділових знаків і розділ мовознавчої науки про використання розділових знаків.

Тренажер з правопису української мови. Нинішня правопису розділових знаків. Пунктуація, нормована правописом система правил про вживання розділових знаків для розчленування правила відповідно до його значеннєвологічних, синтаксичних та інтонаційних особливостей.

Чинний правопис. Правопис   Після відповідного розділового знака перед словами автора ставиться тире: Тату! татку! — упізнали діти. — Голуб’ята! — батько простер руки (Тичина).  Примітка 1. Правила цього пункту застосовуються й до речень, які містять цитати з вказівками, кому ці цитати належать. Примітка 2. Діалоги й полілоги можуть подаватися без абзаців; це буває здебільшого тоді, коли їх хтось переказує. У такому разі лише перша репліка подається з абзацу й перед нею ставиться тире, а далі репліки наводяться в лапках; після них перед мовою автора ставиться тире, а перед ними після мови автора — двокрапка.

Правила вживання розділових знаків. Крапка вживається: · у кінці розповідного двоскладного чи односкладного речення (Ніч.  · при прямій мові для виділення слів автора; тире ставиться після іншого розділового знака; напр.: Він подумав, подумав, вимовив: Ну що, хлопці? Зробимо? - і посміхнувся. · перед кожною реплікою в діалозі; напр. Розділові знаки у реченнях з Однорідними членами. І. Однорідні члени речення, не з'єднані сполучниками. Між однорідними членами, не з'єднаними сполучниками, ставиться кома: Мить спогадів, відрад, ясного супокою, як рідко ми в житті зливаємось з тобою (С.

Фомін). Кома не ставиться,якщо: а) два дієслова в однаковій формі вказують на дію та її мету: Піди купи хліба; б) між двома однаковими словами стоїть заперечна частка не: Ти гукай не гукай, а літа не почують (Б.

Олійник). П. Однорідні члени речення, з'єднані одиничними сполучниками. Кома ставиться завжди перед протиставними спол. V. Найголовніші правила пунктуації. Розглянуто питання правопису основи слова, складних слів, закінчень відмінюваних слів, слів іншомовного походження та власних назв. Викладено найголовніші правила пунктуації. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови. Затверджено до друку вченими радами Інституту мовознавства ім.

О. О. Потебні НАН України та Інституту української мови НАН України. Видання року виходить з уточненнями, пов’язаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Сканування та обробка 100hits.ruu. На Студопедии вы можете прочитать про: Пунктуація. Розділові знаки у простому і складному реченнях. Подробнее. Розділові знаки при прямій мові: 1. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка, а пряма мова береться в лапки і пишеться з великої букви.

У кінці речення ставиться потрібний за змістом розділовий знак: знак оклику, знак питання, три крапки: А: «П (!?)». Дивуюсь, радію, у серця питаю: «Скажи, віще серце, чи скоро світ буде?». 2. Якщо пряма мова стоїть перед словами автора, то вона береться в лапки, після неї ставиться кома (знак питання, знак оклику, три крапки) і тире.

Слова автора пишуться з малої букви: «П», — а. «Хто творить розумну і добру людину — найкра. Усі правила української мови та правопису, структуровані, в додаток ідуть диктанти та аудіодиктанти.  Розділові знаки сучасної української мови становлять цілу систему.

До цієї системи входять: розділовий знак. його графічне позначення. приклади уживання. одиничні розділові знаки. крапка.. Я добре попрацював. Пунктуація (лат. punktum – крапка) — це розділ мовознавства про використання та вживання на письмі розділових знаків. Знаки пунктуаційної системи називають пунктограмами.

djvu, PDF, txt, djvu