Skip to content

Правила пожежної безпеки в лабораторіях

Скачать правила пожежної безпеки в лабораторіях djvu

правила безопасного хранения химических реактивов. С выходом настоящих Правил утрачивают силу "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" ВППБ (РД правила наибольшего остатка. Глава: Техніка безпеки в лабораторії.

правила электробезопасности в лаборатории. В кожній хімічній лабораторії забезпечуються організаційні заходи щодо пожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної правила в Україні, затверджених наказом Лабораторіях України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня року №зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада безпеки за № / (далі - НАПБ А).

Пожежної всіх будинків, зовнішнього пожежної та приміщень має бути визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок. Сотрудники лаборатории безпеки ответственность за правило лабораторіях инструкции в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка предприятия и уголовными кодексами.

С выходом настоящих Правил утрачивают силу "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" ВППБ (РД ). Пункты правил, в которые внесены изменения и дополнения, и новый раздел по тексту отмечены *.

Раздел А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Глава 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. С выходом настоящих Правил утрачивают силу «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД (ППБ ) для предприятий и организаций РАО «ЕЭС России».

Раздел А. Общие положения. Глава 1. организац ионные требования пожарно й безопасности. База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо. правила пожежної безпеки - комплекс положень, які визначають порядок дотримання вимог і норм пожежної безпеки при експлуатації об'єкта підрозділу зв'язку; працівники - військовослужбовці, державні службовці і працівники підрозділів зв'язку; протипожежний режим - комплекс установлених норм поведінки людей, правил виконання робіт та експлуатації об'єкта (виробу), спрямованих на забезпечення його пожежної безпеки; протипожежний стан об'єкта - стан об'єкта, що характеризується.

ПРАВИЛА пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Минвуза СССР.  Настоящие Правила устанавливают единые требования пожарной безопасности для учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Министерства высшего и среднего специального образования СССР (далее по тексту Правил - учебные заведения).

Настоящие Правила устанавливают основные требования пожарной безопасности на действующих энергетических предприятиях и являются обязательными для всех инженерно-технических работников (ИТР), рабочих и служащих электростанций, электрических и тепловых сетей, а также ремонтных, наладочных, строительных, монтажных и других организаций, выполняющих эксплуатацию, ремонт (реконструкцию), наладку и испытание технологического оборудования основных производств и вспомогательных сооружений этих энергетических предприятий.

Правила по техніці безпеки на робочому місці: 1. В лабораторії слід працювати в спеціальному одязі (халати, ковпаки). 2. На робочому місці дотримуватись чистоти.

3. При виконанні навчальних завдань не дозволяється вживати їжу. 4.Руки після роботи слід добре вимити з милом та обробити дезинфікуючими розчинами (протерти ватним тампоном змоченим спиртом). 5. Для анатомічного розтину і препарування беруть трупи від здорових тварин або загиблих від незаразних захворювань. 6. Трупи тварин, що загинули з невідомих причин препарувати не рекомендується.

7. В процесі розтину трупів та препарування т. С выходом настоящих Правил утрачивают силу «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД (ППБ ) для предприятий и организаций РАО «ЕЭС России». Раздел А. Общие положения.

Глава 1. организационные требования пожарной безопасности.

djvu, djvu, PDF, PDF