Skip to content

Правила поводження з речовими доказами

Скачать правила поводження з речовими доказами txt

Речовими доказами згідно ст. Правила поводження з речовими доказами. Цією Інструкцією встановлюються єдині правила вилучення, обліку, зберігання доказами передачі речових доказів, цінностей та іншого майна на стадії дізнання, досудового слідства і судового розгляду, а також порядок виконання рішень органів досудового слідства, дізнання і суду щодо речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого речовими.

Огляд документів і криміналістичні правила поводження з документами – речовими доказами. Загальні правила: 1) документи не слід підшивати в кримінальну справу, їх потрібно зберігати при справі в пакеті. Наприклад, є речовими доказами цінності, виявлені в будинку, де скоєно вбивство.

Види підробки документів та правила поводження з документами речовими-доказами при огляді, фіксації та вилученні. Види підробки документів та правила поводження з документами речовими-доказами при огляді, фіксації та вилученні.

Розрізняють 2 види підробки  Загальні правил поводження: 1)перш ніж взяти докум у руки його необх зафіксувати за місцем його виявлення 2)необх памятати, що на папері докум можуть бути сліди рук виконавця, мікрочастки стороніх речовин з місць їхнього виконання чи зберігання, а тому ці докум необх брати так, щоб не знищити можливих наявних слідів (а також не нанести своїх), які можуть бути обєктом наступних відповідних досліджень 3).

Сайт Адвокатського бюро Маркевича Вадима Яновича. 3. Індивідуалізація й опис документів, що можуть бути речовими доказами, документи слід описувати в протоколі так, щоб виключалися сумніви в тому, що виявлені або надані та залучені до справи саме ці документи і саме в цьому їхньому стані.

У протоколі повинні бути описані ознаки, що у достатньому ступені індивідуально характеризують кожний документ.  Під час огляду документів слід дотримуватися певних загальних та спеціальних правил поводження з документами - речовими доказами, нехтування якими може призвести до їх втрати або псування.

Загальні правила: 1) документи не слід підшивати в кримінальну справу, їх потрібно зберігати при справі в пакеті. Работа по теме: tezisi_lektsiy_po_Kriminalistike_1. Глава: 2. Огляд документів і криміналістичні правила поводження з документами – речовими доказами. ВУЗ: ДонНУ. База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо.

Правила звертання з документами - речовинними доказами. До змісту 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90   Правила поводження з документамизаключаются в наступному.

Досліджувані документи не повинні зазнавати змін, вони повинні зберігатися в незмінному вигляді. При ознайомленні з документами не можна на них робити які-небудь написи, помітки і так далі, не можна опромінювати документ тривалий час, оскільки це може спричинити зміну або втрату фізичних властивостей матеріалу документа. 1. Цією Інструкцією встановлюються єдині правила вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів, цінностей та іншого майна на стадії дізнання, досудового слідства і судового розгляду, а також порядок виконання рішень органів досудового слідства, дізнання і суду щодо речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна.  Вилучені предмети, документи, цінності, які є речовими доказами, повинні бути оглянуті (у необхідних випадках за участю спеціаліста), детально описані в протоколі огляду.

В протоколі відображаються кількісні і якісні характеристики предметів, всі інші індивідуалізуючі ознаки, які дозволяють відрізнити об'єкт від подібних йому, а також ті, які зумовлюють його доказове значення. Речові докази. Речовими доказами згідно ст. 81 КПК визнаються будь-які предмети і документи, які можуть служити засобами для виявлення злочину і встановлення обставин кримінальної справи.

Яким чином предмети і документи сприяють встановленню обставин злочину?  Наприклад, є речовими доказами цінності, виявлені в будинку, де скоєно вбивство. Вони виключають безпосередній корисливий мотив вбивства або свідчать про відсутність достатнього часу для заволодіння ними.  Порушення цих правил цілком може спричинити неприпустимість речового доказу. З метою індивідуалізації об'єкта, що виключає можливість його підміни або спотворення його характеристик, необхідний огляд речового доказу.

fb2, PDF, EPUB, doc