Skip to content

Правила переносу та скорочення слів

Скачать правила переносу та скорочення слів PDF

Также слів переноса описывают ситуации, когда перенос не разрешен или не возможен. Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали або інші умовні скорочення, що до них відносяться: Т. У решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами: Дні-про́ й Дніп-ро́, Оле-кса́ндра й Олек-са́ндра, се-стра́ й сест-ра́.

Проте не варто плутати правила поділу слова на скорочення з правилами переносу. Проте не можна плутати правила поділу слова на склади з правилами переносу. Правила переноса слов описывают правильные способы деления слов на части при переносе слов в тексте с одной строки на другую.

Орфографічні правила переносу. Частини слів з одного рядка в другий слід переносити за складами: зо-шит, при-йшов, до-до-му, пе-ре-мо-га, на-вчив-ся, про-сто-рі-ччя тощо. При цьому необхідно дотримуватися таких правил: 1. Не розривати сполучень ДЖ, ДЗ, які позначають один звук: ґу-дзик, хо-джу, АЛЕ: під-жи-да-ти.

2. Апостроф і м’який знак при переносі не відриваються від попередньої літери, а отже, не переносяться на наступний рядок: бур’-ян, під’-їзд, кіль-це, слизь-ко.  8. не розриваються графічні умовні скорочення типу вид-во, і т.ін., і под. тощо. 9. не можна переносити в наступний рядок розділові знаки, окрім тире, а також залишати в попередньому рядку відкриту дужку чи лапки. Мета: поглибити знання учнів щодо складу й наголосу; удосконалювати вміння правильно переносити слова з рядка в рядок; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, збагачувати словниковий запас школярів, виховувати повагу до рідної мови.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Конспект на урок Українська мова скачати. Правила переносов. При переносе написаний какой-либо конечной части слова на другую строку учитывается прежде всего слоговая структура слова, а затем и его морфемная структура: ре-бята или ребя-та, но не "реб-ята"; под-бить, а не "по-дбить" и т.п.

Следовательно, здесь действует слоговой принцип правил, осложненный морфологическим или морфемным принципом; его можно назвать слогоморфемным (или морфемно-слоговым). Слоговой принцип переносов имеет некоторые ограничения: нельзя оставлять в конце строки или переносить на другую строку одну букву, если даже она обозначает целый сл. Слова з рядка в рядок переносимо за складами. Проте не можна плутати правила поділу слова на склади з правилами переносу. З голосними фонемами в усному мовленні пов’язаний поділ слова на склади, у писемному — допустимі переноси частин слова з рядка в рядок.

У слові стільки складів, скільки є голосних звуків.  Але якщо префікс або частина складного слова закінчується на приголосний, то перед наступним голосним цей приголосний відходить до попереднього складу: роз­-орати, без-іменний, пед-інститут, пів-острів. Між голосними може бути не один, а два й більше приголосних звуків, як, наприклад, у словах казка, сестра. Правила переносу. Орфографічні правила переносу. Технічні правила переносу. Підготовка до ЗНО.

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ З РЯДКА У РЯДОК Презентацію підготувала студентка групи Ді-9 Слова з рядка в рядок переносимо за складами. Проте не варто плутати правила поділу слова на склади з правилами переносу. Частини слів з одного рядка в другий слід переносити частіше всього за складами: га́й-ка, зо́-шит, кни́ж-ка, ко-ло́-дязь, па́ль-ці, са-дів-ни́к, Ха́р-ків.

Не можна  Відривати скорочення від слів, яких вони стосуються: М. С. Грушевський (а не М. С. - Грушевський), проф. Тоцька (а не проф. - Тоцька), р. (а не - p.), 25 км (а не 25 - км), куб. см (а не - куб. - см); Переносити закінчення, з’єднані з цифрами через дефіс: 2-го (а не 2- - го), му (а не - му). Розривати графічні скорочення: т-во, р-н, вид-во, і т. д., і т. ін. У переносі складних слів не можна відривати початкову літеру другої основи, якщо вона не становить складу; Не можна розривати буквені і звукові абревіатури, а також комбіновані, до складу яких входять цифри.

Технічні правила: Не можна відривати від прізвища ініціали або інші скорочення, що до нього належать; Не можна відривати від цілого слова скорочення, з яким слово становить одну назву; Не можна відривати скорочені позначення мір від цифр, до яких вони належать; Не можна переносити граматичні закінчення, з’єднані з цифрами через дефіс; Не можна розривати графічні скорочення; Не можна перено.

djvu, PDF, fb2, rtf