Skip to content

Правила написання великих букв

Скачать правила написання великих букв djvu

Правила поведения экскурсантов на маршруте русской орфографии и пунктуации с великим и умным поиском. Поясніть написання. Правила просты: если прилагательные обозначают индивидуальную принадлежность, то великих их с большой буквы (например, «Сережин голос» или «Мишина гитара»). Географические названия, употребляемые в переносном смысле, сохраняют правило с прописной буквы, например: Мюнхен (в значении «соглашение написання фашизмом»), Версаль (в значении «Версальский мир»), Седан (в значении «военный разгром»).

МЕТА: знати основні правила правопису великої літери у власних назвах; уміти практично використовувати вивчені правила знаходити написання виправляти орфографічні помилки; складати речення, міні-тексти, уводячи до них слова з орфограмами. § С прописной буквы пишутся клички животных, напр.: кот Васька, кошка Мурка, собаки Каштанка, Пушок, коровы Машка, Красотка, Пеструшка, лошади Сивка, Гнедой, слон Самбо. Орфографія Правила вживання великої літери.

МЕТА: знати основні правила правопису великої літери у власних назвах; уміти практично використовувати вивчені правила; знаходити і виправляти орфографічні помилки; складати речення, міні-тексти, уводячи до них слова з орфограмами.  Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, щоприймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.Головним елементом великого Державного ГербаУкраїни є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України)(З Конституції України).  Завдання 5.

Запишіть назви з великої чи малої букви. Поясніть написання. • Правила та умови вживання апострофа. • Вживання великої літери. • Предмет і завдання лексикології. Слово та його лексичне значення. • Пряме і переносне значення слова. Типи переносних значень. Словниковий склад за стилістичним вживанням. • Правила та умови вживання м’якого знака. • Словниковий склад мови за активністю вживання.

Історизми. Архаїзми. Неологізми. Терміни. • Спеціальна лексика. На Студопедии вы можете прочитать про: Вживання великої літери. Подробнее. Одними із найбільш важливих правил в українські мові є правила вживання великої літери.

Бо коли виникає потреба написати про якусь власну назву, події чи місця, то її використання не уникнути. Ці правила допоможуть писати власні назви правильно! З великої літери пишуть: 1. Перше слово, яким починається речення після крапки, трьох крапок, знака оклику, знака питання, що стоять у кінці попереднього речення. Правила. Приклади. в індивідуальних іменах людей, по батькові, прізвищах, псевдонімах, прізвиськах.

Юрій Клен, Володимир Мономах, Каменяр (І.Франко). у складних прізвищах, псевдонімах, іменах. Марія-Тереза, Жак-Франсуа, Гулак-Артемовський.  Правила. Приклади. у назвах автономних областей та округів, країв, областей, районів, сільрад тощо. Житомирська область, Ненецький автономний округ, Київська міськрада, Лубенський район. у назвах державних, партійних, громадських, профспілкових організацій та установ.

Народна палата Республіки Індії, Збройні сили України, Центральна рада, Національна гвардія. у назвах міністерств, їхніх головних управлінь, установ, організацій. § Велика літера на початку речення З великої літери пишеться: а) Перше слово, яким починається текст. б) Перше слово в реченні: 1) після крапки; 2) після крапок, знака оклику й знака питання, коли ними закінчується попереднє речення. в) Пер. § Велика та мала літери в назвах людей, істот і посад. А. З великої літери пишемо: 1) індивідуальні найменування людей: а) прізвища і прізвиська (зокрема діячів давнини), імена, імена по батькові, а також зменшені імена: Григо́рій Са́вович Сковорода́, Ма́рко́ Луки́ч Кропивни́цький, Мико́ла Васи́льович Го́голь, Фе́дір Миха́йлович Достоє́вський; Лавре́нтій Зиза́ній, Памво́ Бери́нда, Феофа́н Прокопо́вич; Яросла́в Му́дрий, Володи́мир Монома́х, Дани́ло Га́лицький, Петро́ Моги́ла, Петро́ Сагайда́чний (Конаше́вич), Не́стор Літопи́сець, Олекса́ндр Не́вський; Дани́ло Апо́стол, Дем’я́н Многогрі́шний.

З вели́кої лі́тери пишеться перше слово в реченні, перше слово кожного рядка у віршах незалежно від розділових знаків. З великої літери пишуться: Імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, конспіративні клички, прізвиська: Іван Петрович Котляревський, Леся Українка (Лариса Петрівна Косач), Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська), Юрій Клен (Освальд Бургардт), Данило Галицький, Нестор Літописець, Олександр Невський, Ярослав Мудрий; також: Кобзар (про Тараса Шевченка), Каменяр.

djvu, djvu, EPUB, rtf