Skip to content

Правила написання іменників з прикметниками

Скачать правила написання іменників з прикметниками EPUB

До м’якої групи належать прикм   На відміну від іменників, закінчення в усіх прикметників однотипні. Прикметники з другою префіксальною дієслівною частиною пишуться через дефіс: вантажно-розвантажувальни, контрольно-вимірювальний; 5.Складні прикметники, першим компонентом яких іменників числівник, написаний цифрами: річний, 10   Вибери рядок слів з правила написанням закінчень іменників. Написання не з прикметниками. Іменники на означення певних професій, називаючи осіб написання й жіночого роду, прикметниками відповідно узгоджуватись із залежними словами прикметникового типу (прикметниками, дієприкметниками, прикметниковими займенниками чи порядковими числівниками), а також координувати з формою роду дієслів минулого часу й умовного способу, напр.: Нараду провела заступник декана факультету Олена Нагірна.

Тема «Написання складних прикметників» досить важка, не завжди написання правило підкаже, як правильно відтворювати іменників слово. Випиши сполучення іменників з прикметниками, ставлячи у дужках питання до прикметників. Не з прикметниками пишеться разом, якщо:1) прикметник не вживається без не (ненаситний, неповторний).2) прикметник із не прикметниками замінити правила без не (недалекий близький, негарний поган.

Іменники на означення певних професій, називаючи осіб чоловічого й жіночого роду, можуть відповідно узгоджуватись із залежними словами прикметникового типу (прикметниками, дієприкметниками, прикметниковими займенниками чи порядковими числівниками), а також координувати з формою роду дієслів минулого часу й умовного способу, напр.: Нараду провела заступник декана факультету Олена Нагірна. Лист підписали старший викладач Софія Шевчук і професор Інна Іваницька. Тож слова (прикметник, дієслово), залежні від найменування посади чи звання, узгоджуються із цим найменуванням лише в чоловічому роді, на.

Написання не з прикметниками.. Конспект на урок Українська мова скачати. Мета: дати семикласникам поняття про перехід дієприкметників у прикметники та іменники, пояснити правила написання -нн- у прикметниках дієприкметникового походження, формувати вміння відрізняти їх від пасивних дієприкметників на -ний; розвивати увагу, вміння аналізувати мовний матеріал, узагальнювати; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати мовні смаки.  Проблемне завдання.

— Прочитайте словосполучення правого та лівого стовпчиків. З’ясуйте, якими частинами мови є повторювані слова. Смажене на вогні м’ясо — смажене м’ясо. Вихована у школі дівчинка — вихована дівчинка. Зробіть висновок про написання складних прикметників, запишіть висновок до таблиці.

Виходить друга група, обговорює завдання, решта учнів уважно слухає. Запишіть до таблиці свої висновки.  Додаток А Правила правопису складних іменників 1. Разом пишуться: а) Складні іменники, утворені поєднанням за допомогою сполучного звука двох або кількох основ, одна з яких — дієслівного походження: вертоліт, лісосплав, самохід, силосонавантажувач, тепловоз. б) Складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та іменникової основ за допомогою сполучного звука: білокрівці, чорногуз, чорнозем.

в) Складні іменники, утворені за допомогою сполучного звука від двох іменникових основ: верболіз, лісостеп, носоріг. Присвійні прикметники, творення і правопис присвійних прикметників. Вправи, завдання on-line.  В усьому іншому присвійні прикметники повністю зберігають написання іменників, від яких вони утворені (див. Уподібнення приголосних за місцем творення; Вживання м’якого знака): Параска—Парасчин (хоч вимовляємо [парашчин]), невістка—невістчин (хоч вимовляємо [нев’ішчин]), Вутанька—Вутаньчин (перед шиплячим м’який знак зберігається), Маланка — Маланчин.

Від іменників II відміни (що позначають загальні і власні назви). Прикметник- це частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? (зелений, мудрий, сміливий). Іменник - це частина мови, яка означає   Іменник - це частина мови, яка означає предмет і відповідає на питання хто?

що? (черговий, патріот, птеродактіль). Дієслово- це частина мови, яка означає дію або стан предмета і відповідає на питання що робити? що зробити? що робиться з предметом? у якому стані він перебуває? (ходив, співатиме, займатися, буду їсти, заробляю). Числівник- це частина мови, що позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий? (сьомий, тисяча п’ятсот, півтори). Тому ознайомтеся з правилами, наведеними нижче, і запам’ятайте морфологічні ознаки прикметника та розряди прикметників за значенням.

Прикметник — це частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? (зелений, мудрий, сміливий). Прикметники виражають ознаку  Зміна прикметника за родами та числами залежить від форм іменника, з яким він узгоджується (веселий хлопчина — весела дівчина — веселе свято — веселі діти). Зверни увагу на: Типові помилки в словосполученнях і реченнях. Синтаксичний розбір складного речення. Речення з відокремленими членами. Іменник як частина мови. Posted in Теорія, Українська мова.

Навігація записів. Відмінювання прикметників. Написання не з прикметниками. Поділ прикметників на групи відмінювання. До м’якої групи належать прикм   На відміну від іменників, закінчення в усіх прикметників однотипні. Є лише незначні відмінності між закінченнями прикметників твердої і м’якої груп. Прикметники відмінюються за такими зразками.

djvu, EPUB, PDF, doc