Skip to content

Правила написання числівників в англійській мові

Скачать правила написання числівників в англійській мові PDF

Числівники в англійській мові поділяються на два види – кількісні та порядкові числівники. Уважно подивіться на написання наступних чисел. Вивчаємо числівник в англійській мові. На щастя, англійська досить простий для вивчення - його структура не написання особливої складності, як, наприклад, граматика російської мови: пропозиції формуються просто і мові, а такі жахи, як відмінки, складні відміни і обороти, в розмовній мові практично відсутні.

Для вивчення цієї теми вам будуть запропоновані прості правила з прикладами та перекладом і числівників їх правила повсякденній мові. Граматичні властивості числівників англійській англійській мові.

Якщо ви починаєте вивчати англійську мову, то одного разу неодмінно зустрінетеся з необхідністю використовувати числівники. Наприклад, коли захочете повідомити свій вік або назвати дату народження. Количественные и порядковые числительные в английском языке, таблица числительных и нюансы их использования, например: даты, счет денег, слово "ноль".

Числівники одна з перших тем, яку проходять при вивченні іноземної мови. Причини зрозумілі: застосовувати ці знання можна відразу ж. Діти починають вважати іграшки та інші предмети, а дорослі.

Така частина мови, як числівник в англійській мові, не є складною для розуміння. Адже цифри і числа є в будь-якій мові. Тому орієнтуватися в них не складає труднощів. Різниця лише в тому, що числівники кожної мови володіють своїми особливостями, яких може не бути у рідній мові.

Тому, вивчаючи цю частину промови, необхідно лише запам’ятати назви цифр і чисел, а також випадки їх правильного вживання в певних ситуаціях або контекстах. Як і в російській мові, в англійській є числівники, за допомогою яких ми вважаємо що-небудь. Вони називаються кількісними — cardinal numbers (one, two, three, four.

У таблиці нижче, наведено приклади порядкових числівників у англійській мові  При додаванні суфікса -th змінюється вимова і написання кореня (основи) у таких числівників: five — fifth. twelve — twelfth. nine — ninth. eight — eighth. Граматичні властивості числівників у англійській мові. 1. В англійській мові (на відміну від української) числівники — це незмінні слова. Порівняйте: two chairs — два стільці. Правила написання числівників.

Розглянемо, як пишуться числівники від 1 до І не забудемо про нуль  Що стосується числівників в англійській мові від тринадцяти до дев’ятнадцяти, то вони утворюються наступним способом: потрібно додати суфікс –teen, який на російську мову перекладається як “–надцять”: 13 – thirteen.

14 – fourteen. Числівники бувають кількісні і порядкові.Кількісні числівники позначають кількість предметів, а порядкові - порядок предметів при рахунку.Правила освіти числівників в англійській мовіПорядко. Общая информация об английских числительных. Что такое числительное? Какие числительные бывают? Как правильно называть даты и дроби на английском языке.

doc, PDF, fb2, fb2