Skip to content

Правила користування літературою у бібліотеці

Скачать правила користування літературою у бібліотеці EPUB

Правила користування бібліотекою регламентують загальний порядок обслуговування всього контингенту університету: студентів, аспірантів, викладачів, співробітників (далі користувачів) усіма видами бібліотечно-інформаційних послуг.

бібліотеці бібліотекою Інституту правила теплофізики Національної академії наук України. Відсутні в бібліотеці профільні видання замовляються за міжбібліотечним абонементом (МБА) згідно з існуючими правилами.

Правила користування бібліотекою (Витяг) «Відповідальність користувача». а) Студенти, викладачі, співробітники мають право користування користуватися основними видами бібліотечно-інформаційних послуг, що надаються бібліотекою: отримувати повну інформацію про склад фондів бібліотеки; отримувати з фонду бібліотеки для тимчасового користування на абонементі, в читальному залі правила, неопубліковані документи або їх копії; отримувати бібліотеці допомогу в пошуку та вибору джерел інформації; продовжувати терміни користування документами літературою інформацією в установленому порядку.

Правила встановлюють порядок користування бібліотекою Інституту технічної теплофізики Національної академії користування України, її літературою та послугами.

За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки (від місяця до півроку). В окремих випадках (при злісних або неодноразових порушеннях правил користування) застосовується виключення з числа користувачів та інформування адміністрації ХНУРЕ про порушення.

Якщо користувач втрачає «Єдину картку читача бібліотек ВНЗ Харкова», він може відновити картку, сплативши за неї суму згідно з затвердженим переліком платних послуг та санкцій за порушення правил користування НБ ХНУР. Правила користування Бібліотекою – документ, що регламентує відносини користувача з Бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів Бібліотеки, перелік основних послуг і умови їх надання, права і обов’язки користувача.

Правила користування складені відповідно до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», «Типових правил користування бібліотекою ВНЗ» та «Положення про Бібліотеку».

Інформаційні ресурси Бібліотеки Університету є невід`ємною частиною загальнодержавної. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.  створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів; дбати про культуру обслуговування користувачів; формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.

Правила користування бібліотекою. 1. Читачі, їх права, обов`язки і відповідальність. а) Студенти, викладачі, співробітники мають право безкоштовно користуватися основними видами бібліотечно-інформаційних послуг, що надаються бібліотекою: отримувати повну інформацію про склад фондів бібліотеки; отримувати з фонду бібліотеки для тимчасового користування на абонементі, в читальному залі літературу, неопубліковані документи або їх копії; отримувати консультативну допомогу в пошуку та вибору джерел інформації; продовжувати терміни користування документами та інформацією в установленому порядку.

Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка є офіційним науково-інформаційним підрозділом, єдиний бібліотечний фонд якого становить близько тис. одиниць книжкової продукції, авторефератів, монографій, підручників, посібників, матеріалів на електронних носіях, серед яких лише навчальних видань – прим., наукових – 13 прим., літературно-художніх – 49 прим.

Правила користування шкільною бібліотекою розроблені відповідно до Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від р. № , зареєстрованими у Міністерстві юстиції України р. за № / Бібліотека є культурно-просвітницьким інформаційним центром, забезпечує популяризацію і загальнодоступність книг та інших носіїв інформації.  Термін користування новими виданнями, літературою підвищеного попиту встановлюється бібліотекарем школи.

Користувач може продовжити встановлений термін користування книгами, якщо на них немає попиту з боку інших читачів. Правила користування бібліотекою. Лисичанського педагогічного коледжу. 1. Загальні положення.  Читачі можуть отримувати в тимчасове користування книги, інші твори друку і матеріали з фондів бібліотеки; безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат бібліотеки; отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; за відповідну оплату здійснювати пошук інформації через комп'ютерну мережу Інтернет (наказ ректора № від р.) Відсутні в бібліотеці профільні видання можуть бути замовлені за міжбібліотечним абонементом (МБА).

Матеріали, отримані через МБА, видаються для роботи лише у бібліоте. Правила користування. бібліотекою Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. 1.Загальні положення.  За неможливості рівноцінної заміни втраченої читачами літератури, бібліотеці надається право за втрачену читачами літературу стягувати її кратну вартість (для літератури до р.

видання) та кратну вартість (для літератури після р. видання) з подальшим урахуванням індексації. Про індексаційні зміни користувачам щоквартально надається додаткова інформація. Первісна вартість втрачених, зіпсованих нот, книг, інших документів визначається за допомогою облікових документів бібліотеки.

doc, fb2, EPUB, txt