Skip to content

Правила електробезпеки в приміщенні

Скачать правила електробезпеки в приміщенні fb2

Існує безліч нормативних актів, відомчих інструкцій, що визначають правила безпеки при проведенні правила робіт, експлуатації електроустановок.

Вимоги електробезпеки у приміщеннях, де новая форма мо рф правила ношения електронно-обчислювальні машини і приміщенні комп'ютери (далі — ЕОМ) відображені правила ДНАОП   на негорючих або електробезпеки пластинах з урахуванням вимог ПВЕ та Правил пожежної безпеки в Україні.

За техніку безпеки відповідають ті ж особи, які користуються електроенергією і, відповідно, електропріборамі.Особенно важливо дотримуватися правил електробезпеки в сільських місцевостях. Електроустановки - машини, апарати, лінії електропередач і допоміжне обладнання приміщенні зі спорудами і приміщеннями, в яких вони розташовані), призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передачі, розподілу електричної енергії та перетворення її в інші електробезпеки енергії («Правила устройства электроустановок» - ПУЭ).

При розташуванні в приміщенні за його периметром до 5 ЕОМ, використанні трипровідникового захищеного проводу або кабелю в оболонці з негорючого або важкогорючого матеріалу дозволяється прокладання їх без металевих труб та гнучких металевих рукавів. Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки. Приміщення, де находяться робочі місця з ПК, за рівнем електробезпеки повинні належати до приміщень без підвищеної приміщенні.

Правила електробезпеки. Електричний струм, що живить різні установки, може завдати серйозної шкоди здоров'ю людини, а в деяких випадках навіть викликати смерть, якщо не дотримуватись певних правил і заходів безпеки. До основних причин ураження людини електричним струмом належать: 1) доторкання до оголеного проводу струмоведучих частин електро -­ установок.

Електробезпека будівель та приміщень, де розміщені робочі місця операторів, повинна відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від N 4 (z), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України за N 93/ (далі - НПАОП ). Вимоги щодо пожежної безпеки будівель та приміщень, де розміщені робочі місця, обладнані ЕОМ з ВДТ і ПП, повинні відповідати вимогам, встановленим: а) Державними будівельними нормами "Пожежна безпека об'єктів будівництва", затвердженими нака.

Правила електробезпеки – тема досить ємна. Існує безліч нормативних актів, відомчих інструкцій, що визначають правила безпеки при проведенні електротехнічних робіт, експлуатації електроустановок. Метою цього матеріалу є виклад основ електробезпеки при експлуатації побутових електричних приладів, виконання робіт по дому, пов’язаних з електрикою. Мушу зауважити, що знання певних теоретичних основ в поєднанні зі здоровим глуздом допоможуть Вам благополучно уникнути таких небезпечних речей як електротравми.

Напруга Вольт, присутнє в побутової електричної мережі, безумовно є небезпечним, проте. Вимоги електробезпеки в приміщеннях з КТ прописані в ДНАОП У приміщенні, де одночасно експлуатується більше 5 ПК, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення.  Металеві труби та гнучкі металеві рукави повинні бути заземлені, відповідно до вимог ДНАОП «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Заземлені конструкції, що знаходяться у приміщенні,, мають бути надійно захищені діалектричними щитками або сітками від випадкового дотику. Є неприпустимими: Експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою ізоляцією.

Електробезпека. Промислова електрика – це електричний струм, який виробляється промисловими установками та індивідуальними джерелами струму для використання на виробництві та в побуті.

Статична електрика – це заряди електрики, що накопичуються на виробничому обладнанні, речах побуту, на тілі чи одязі людини внаслідок контактного або індуктивного впливу.  Проходячи над Землею, грозова хмара може створити на її поверхні великі індукційні заряди. Різниця потенціалів між хмарою і Землею досягає величезних значень.

Якщо напруженість цього поля стає досить великою, то може статися пробій, тобто блискавка, яка б'є в Землю. Наказ про призначення особи, що відповідає за справний стан і організацію безпечного виконання робіт з експлуатації та монтажу електрообладнання, видається після перевірки знань правил та інструкцій, присвоєння IV групи з електробезпеки в електроустановках з робочою напругою до В або V групи з електробезпеки в електроустановках з робочою напругою понад В.  При виконанні робіт у приміщеннях з підвищеною небезпекою враження  При цьому можлива поява напруги на корпусі, особливо коли робота виконується в приміщеннях із підвищеною небезпекою, особливо небезпечних або поза приміщеннями.

Електробезпека -- система організаційних і технічних заходів та засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики.  Електроустановки - машини, апарати, лінії електропередач і допоміжне обладнання (разом зі спорудами і приміщеннями, в яких вони розташовані), призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передачі, розподілу електричної енергії та перетворення її в інші види енергії («Правила устройства электроустановок» - ПУЭ).

За техніку безпеки відповідають ті ж особи, які користуються електроенергією і, відповідно, електропріборамі.Особенно важливо дотримуватися правил електробезпеки в сільських місцевостях.

EPUB, djvu, rtf, djvu