Skip to content

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 2014 нпаоп

Скачать правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 2014 нпаоп txt

Вимоги цих експлуатації поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до кВ включно і є обов’язковими електроустановок всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої 2014. Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів споживачів, ПВЕ, ПТЕ правила игра нарды марс споживачів.

НПАОП (ДНАОП нпаоп Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (рос). Утверждён Безпечної "Правила охраны труда для работников, занятых на сахарном производстве" (заменяют НПАОП ). Обучение по правилам охраны труда. З Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Вимоги цих правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності. Правила эксплуатации электрозащитных средств (далее — Правила) распространяются на электрозащитные средства, эксплуатируемые в электроустановках.

В настоящих Правилах приведен перечень средств защиты, требования к ним Подробнее.  Охрана труда. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Москва: ИНФРА-М, г. -с. Аннотация: Правила имеют целью обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии. Распространяются на организации, независимо от форм, индивидуальных Подробнее. Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

На виконання вимог Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від N 19 (z), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за N 94/, Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, що додаються.

2. З набранням чинності зазначених Правил вважати такими, що не застосовуються на територ. Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 9 січня року N 4.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого р. за N 93/ На виконання вимог Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від N 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за N 94/ НАКАЗУЮ.

про охорону праці. Правила безпечної експлуатаціїелектроустановок споживачів. НпАОП –– Київ   3. ВВЕДЕНО:Замість «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів», затверджених Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР р.

і переглянутих в р.; видання 4. Енергоатомвидав, Москва, р. Редакційна комісія: Сорокін І. Д. (голова комісії), Мельничук Л. О., Андрєєв С. А., Ясинський В. М., Цимбалюк А. У., Громадський Ю. С., Кононенко А. О. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів — Безпечна експлуатація. Виробнича санітарія. Пожежна і екологічна безпека. Безпечна експлуатація. Виробнича санітарія. Пожежна і екологічна безпека.  Працівники електрогосподарства споживача під час виконання робіт в електроустановках повинні керуватися ПБЭЭ та інструкціями з охорони праці, що встановлюють вимоги безпеки за обсягом, обов’язковим для працівників даної спеціальності.

Кожний працівник електрогосподарства зобов’язаний знати і виконувати вимоги безпеки праці, що стосуються електроустановок, які він обслуговує, та організацію праці на робочому місці.

З Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 5Следующая ⇒. (НПАОП ). Пункт   ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Правила з облаштування і експлуатації інфекційних закладів (інфекційних відділень, палат) та з охорони праці цих закладів. 1. При наданні медичної допомоги хворим на інфекційні захворювання або з підозрою на них персонал має постійний безпосередній контакт з хворими, предметами догляду, речами і заразним матеріалом, налаштовуючись на небезпеку зараження різними шляхами: через їжу, повітря, воду, руки, зовнішні покриви тіла.

Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), ПВЕ, ПТЕ електроустановок споживачів. Для цього він зобов'язаний: призначити відповідальну особу за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства із числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань в установленому порядку (далі - особа, відповідальна за електрогосподарство); забезпечити необхідну кількість електротехнічних працівни.

doc, PDF, fb2, djvu