Skip to content

Основні правила введення тексту з використанням клавіатури

Скачать основні правила введення тексту з використанням клавіатури rtf

Переміщення курсору по тексту. Введення тексту, його редагування і форматування. Правила використання текстових редакторів. Введення тексту починається у тому робочому місці робочого поля, де знаходиться текстовий курсор – І-подібна риска. Введення тексту — процес його набору за допомогою клавіатури комп’ютера.

Перед початком введення тексту потрібно перевірити, яка розкладка клавіатури включена. Введення тексту.

Правила введення тексту. 1. У тексті не може бути більше від одного пробілу підряд. Пробіл - це не засіб вирівнювання тексту, а роздільник. 2. Перед будь-яким розділовим знаком пробіл не ставиться, а після - обов'язково ставиться. Виключення: дужка, що відкривається; лапки, що відкриваються.  Для поліпшення зовнішнього вигляду документа можна використовувати "нерозривний" дефіс (Crtl+Shift+мінус), який перешкоджає небажаному перенесенню слів, що містять дефіс.

8. Знак "тире" ставиться комбінацією клавіш Crtl+мінус (клавіша на малій цифровій клавіатурі). 9. "Нерозривний" пробіл (Crtl+Shift+пробіл) не дозволяє розтягувати й розривати в цьому місці рядок, використовується для запобігання переносам, які утруднюють читання. Правила введення тексту з клавіатури. I. a. Прочитайте текст про сім'ю Миллеров. Виправте, дані пропозиції так, щоб вони відповідали висловлювань персонажів тексту і визначте кому вони належать.  При необхідності перенесення розставляються автоматично у всьому документі.

Не можна використовувати клавішу пропуск для отримання абзацного відступу («червоного рядка») або вирівнювання тексту по ширині сторінки. Введення тексту починається у тому робочому місці робочого поля, де знаходиться текстовий курсор – І-подібна риска. При натисканні на символьні клавіші курсор поступово пересувається вправо, залишаючи за собою ланцюжок символів.  Вам роздана табличка №1 “Використання сполучення клавіш для вставки спеціальних символів і елементів до тексту”.

Частину таблиці ми заповнимо разом. 4. Переміщення курсору по тексту.  1. Перед початком введення тексту потрібно перевірити, яка розкладка клавіатури включена. 2. Не потрібно натискати на клавіш пропуск для зміщення тексту праворуч чи його центрування. Работа по теме: lab1. Глава: 3. Налагодження клавіатури. ВУЗ: НАСУА. — поняття редагування тексту; — правила введення тексту; — засоби перевірки правопису.

Учні повинні вміти: уводити текст; — перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматизованому режимі. Хід уроку.  Введення тексту — процес його набору за допомогою клавіатури комп’ютера. Під час уведення текст заноситься у відеопам’ять та відображається на екрані монітора.

Курсор вказує позицію на екрані, де буде відображатися символ (зверніть увагу на курсор текстового редактора).

Правила введення тексту (бажано, щоб картки з цими правилами мав кожний учень): ставити один пробіл між словами; — розділовий знак не відривати від слова, за яким він стоїть. Page Up і Page Down - дозволяють перегортати документ вгору і вниз. Ці, та інші поради для зручної, комфортної праці з компутером. Конспект уроку з інформатики для 9 класу "Введення та дедагування тексту".

Правила використання текстових редакторів. 1. Елементи робочого вікна. Структура і призначення головного меню. 2. Створення, відкриття, збереження і закриття файлів. 3. Введення тексту, його редагування і форматування.  Введення тексту відбувається з клавіатури в позицію мигаючого курсору. Перед введенням тексту спочатку можна на панелі інструментів Форматирование (рис. 6) вибрати тип шрифту (його назву), розмір і формат.  Результатом виконання даної команди буде відкриття редактора діаграм, основним елементом якого є таблиця даних (рис.

24). Дана таблиця побудована із рядків (нумерація 1,2,3,) і стовпців (нумерація А,В,С,). На перехресті рядків і стовпців утворені комірки, в які можуть заноситися числові дані.

rtf, fb2, rtf, EPUB