Skip to content

Основні правила вимови та наголошування

Скачать основні правила вимови та наголошування fb2

Ще один чинник, що не наголошування закріпленню нормативного наголошування серед широкого загалу мовців – надуживання в творах багатьох авторів, особливо сучасних, поетичними вільностями. Пояснюється це строкатістю наголошування правила різних говорах основні мови, а також впливом сусідніх мов, насамперед російської та польської. · Правила акцентуації: □ особливості наголошування дієслів; □ особливості наголошування деяких груп іменників. Правильність наголошування є однією з ознак культури мовлення.

Основні вимови наголошення слів. Основні принципи наголошування іменників.

2 Основні принципи наголошування різних частин мови. Основні принципи наголошування іменників. Основні принципи наголошування прикметників. Основні принципи наголошування дієслів.  Наголос вказує на склад, який виділяється під час вимови слова. Не всі слова в українській мові мають наголос. Не мають наголосу односкладові службові слова. Звук і склад, на які падає наголос, називаються наголошеними, а всі інші голосні звуки й склади в слові — ненаголошеними.[1].  Правила наголошування дієслова «бути» такі: в теперішньому часі — б́ути, б́удемо, проте в минулому часі: бул́а, бул́о, бул́и.

Багато дієслів мають наголос на останньому складі: наприклад, нест́и, везт́и, мест́и. Вправи, щоб легко і швидко вивчити наголоси у словаз до ЗНО згідно з офіційною програмою , років. Принципи наголошування, проблемні випадки.

Вправи, щоб вивчити правильні наголоси. Акцентуаційні норми – загальноприйняті правила наголошування слів. Розділ мовознавства, який вивчає наголос, називається акцентологією.

Часто ці норми розглядають у межах орфоепії.  – наголошування слів, форм слів, відповідники яких у російській мові або в діалектному мовленні мають відмінні наголоси (ки́дати, нови́й, ви́падок, віднести́,); – наголошування слів з метою розрізнення їх значень (ви́ходити і виходи́ти, забі́гати і забіга́ти).

В українській мові є правила акцентуації, які поширюються на певні групи слів. До орфоепічних норм прийнято зараховувати правила вимови звуків і звукосполучень та наголошування складів у слові. У сучасній українській літературній мові усталились такі основні правила вимови голосних звуків: а) голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і] вимовляються повнозвучно, не зазнають редукції у наголошеній позиції: [парта], [мир], [золото].

б) звуки [а], [у], [і] в усіх позиціях незалежно від наголосу чи місця в слові звучать виразно: [знати], [бувати], [д'ілити]; в) голосний [о] перед складом з наголошеним звуком [у] або [і] вимовляється з наближенням до [у], напр.: [соуйуз]. Работа по теме: OSNOVIKUL_TURIMOVLENNYa. Глава: Наголошування слів в українській мові. ВУЗ: УГХТУ. Основні принципи наголошування 1. Іменники: віддієслівні іменники середнього роду на -ання, у яких більше двох складів, мають наголос, як правило, на суфіксі: навчАння, завдАння, запитАння, читАння, визнАння, видАння, пізнАння, послАння (АЛЕ: нЕхтування віднЕхтувати, бІгання від бІгати (тут по-іншому не скажеш).

у багатьох іменниках жіночого роду із суфіксом -к(а) у множині наголос переходить на закінчення — вказівка — вказівкИ, учителька — учителькИ (АЛЕ: рОдичка —рОдички, сусІдка — сусІдки (тут по-іншому не скажеш). Наголоси в українській мові. Слова з подвійним наголосом, приклади. Як правильно ставити наголос. · Наголошування іншомовних слів. · Правила акцентуації: □ особливості наголошування дієслів; □ особливості наголошування деяких груп іменників. Перевірка результатів роботи в парах, колективне складання опорної таблиці.

Лінгвістичне дослідження.  Визначте тему й основну думку тексту. Наголос є засобом фонетичного оформлення слова, виступає виразником семантики слова. Утрачаючи наголос, слово часто втрачає свою самостійність.  Знання норм вимови й наголошення забезпечує чітке, логічне оформлення думки й мовне її вираження (За Н.

М. Шармановою). Самостійна робота. Поставте наголос у словах.

EPUB, doc, doc, djvu