Skip to content

Основні правила бібліографічний опис

Скачать основні правила бібліографічний опис fb2

Усі елементи в описі пишуться з малої літери крім перших слів кожної області та заголовків у всіх описах. ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ. Загальні вимоги та правила складання», який установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання і розміщення у документах. Нижче приведено основні правила бібліографічного опису відповідно до стандарту ЛНУ імені Івана Франка «Бібліографічний опис у списку використаних джерел» та внесених змін до «Правил оформлення бібліографічного опису у основні джерел», запроваджених наказом ВАК України бібліографічний 63 від року.

Анотації друкуються у такій послідовності: бібліографічний, російською та англійською опис - Практичний розділ основні опис виконаного дослідницького завдання та опис навчально-методичних та досліджуваних матеріалів.

Такі описи можуть бути різними - бібліографічними, архівними, інтернетними тощо. Бібліографічні описи описують опубліковані паперові видання, архівні -описи архівних документів, інтернетні - описи веб-сторінок І терцет. Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання. Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст. Правила оформлення бібліографічних списків. «Норми бібліографічного опису представляють собою, так би мовити, красу наукового етикету.

Їх дотримання вказує на звичку до науки, а їх порушення виявляє вискочку і неука і часто кидає ганебну тінь на роботу, здавалося б, пристойну на перший погляд» Умберто Еко. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання і розміщення у документах. Стандарт розроблено фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова, його дія поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.  Бібліографічний опис" (ДСТУ ).

ОСНОВНI ВИМОГИ. 1. Після прізвища ставиться кома та пробіл, а також пробіл між складовими ініціалів: Мельник, В. М. 2. Усі елементи в описі пишуться з малої літери крім перших слів кожної області та заголовків у всіх описах. Основні правила бібліографічного опису, оформлювання покликань. ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5. Покликання – уривок, витяг з будь-якого тексту, який цитують у вигляді матеріалу, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку. Під час написання наукової роботи виконавець повинен оформлювати покликання на кожну цитату, наслідувану думку, приклад того чи іншого автора, у якого запозичено ідеї чи висновки.  Збільшення потоку електронних ресурсів привело до необхідності бібліографічного опису документів на електронних носіях.

Електронним ресурсом виступають: магнітні диски, оптичні диски, касети та ін. Бібліографічний опис роблять мовою документа. Існують дві системи бібліографічного опису: повна й скорочена. За повною системою описуються всі показники видання: автор, назва, місце видання (місто), видавництво, рік, кількість сторінок і все, що вміщується на окремій картці: Бойко О. Д. Історія України [Текст]: посіб. для студ. вищ. навч. закл. /. На Студопедии вы можете прочитать про: Бібліографія.

Правила оформлення бібліографії.. Подробнее   Правила оформлення бібліографії. Бібліографія – це список літератури з певного питання. У книзі бібліографія слугує для поглиблення і розширення знань читачів з певної галузі науки чи техніки, якій присвячено основний зміст книги.

Текст бібліографічного опису не повинен зливатися з анотацією. Анотація починається з нового рядка. Анотації до кандидатської та докторської дисертацій. Наприкінці автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук подаються анотації, які лаконічно відображають основний зміст і результати наукового дослідження. Анотації друкуються у такій послідовності: українською, російською та англійською мовами  - Практичний розділ містить опис виконаного дослідницького завдання та розроблення навчально-методичних та досліджуваних матеріалів.

5. ВИСНОВКИ. 6. ДОДАТКИ (за потреби). Нижче приведено основні правила бібліографічного опису відповідно до стандарту ЛНУ імені Івана Франка «Бібліографічний опис у списку використаних джерел» та внесених змін до «Правил оформлення бібліографічного опису у списку джерел», запроваджених наказом ВАК України № 63 від року.

Б Основні елементи бібліографічного опису Основними елементами бібліографічного опису є інформація про: автора (чи авторів), назву твору, вид видання (перевидання чи переклад), місце видання, видавця, рік видання та обсяг публікації.

Б Дані про автора Ініціали осіб, на чиї праці посилаються в наук.

txt, txt, fb2, doc