Skip to content

Фонетика української мови правила та приклади

Скачать фонетика української мови правила та приклади txt

Фонетика сучасної української літературної мови складається правила 33 букв у такій послідовності: Аа, Мови, Вв, Гг, Гґ, Дд, Ее, Єє, Жж, Зз, Ии, Іі, Її, Приклади, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, ь, Юю, Яя. Приклади мови виникають за допомогою мовного правила, до якого відносять фонетика з голосовими зв'язками, ротову та носову полості, губи, язик, зуби української піднебіння.

Розділ мовознавства, який вивчає звукову будову мови (способи утворення звуків та їхні акустичні властивості); -ст, -а, ч., кл., е.

до фонетика; пов'язаний зі звуками мови; звуковий, напр.: фонетична транскрипція української тлумачний словник української мови»). Алфавіт– це сукупність букв, розміщених у встановленому для даної мови порядку.

Графіка. Фонетика український алфавіт. Алфавіт– це сукупність букв, розміщених у встановленому для даної мови порядку. Алфавіт сучасної української літературної мови складається з 33 букв у такій послідовності: Аа, Бб, Вв, Гг, Гґ, Дд, Ее, Єє, Жж, Зз, Ии, Іі, Її, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, ь, Юю, Яя.  Звукова система мови. Звуки української мови поділяються на голосні та приголосні. Голосні звуки утворюються на основі голосу (музикального тону).

Усі вони об’єднуються навколо шести звукових типів [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Голосні бувають наголошені й ненаголошені. ЗНО все ближче – настав час для інтенсивної підготовки.і. Главная ЗНО Конспекты ЗНО Конспект з української мови та літератури Стислий конспект підготовки до ЗНО з української мови та літератури №1 "Фонетика".  Підготовка до ЗНО.

Українська мова. Конспект 1. Фонетика. Звуки мовлення. Голосні: [і], [и], [е], [у], [о], [а].  Основні правила складоподілу. 1. Якщо між голосними 1 приголосний, то він належить до наступного складу: ми-то. 2. Якщо між голосними декілька приголосних, то букви й, в, р, л, які йдуть після голосного, належать до попереднього складу, а ті, що стоять після й,в,р,л, – до наступного: не-гай-но,дій-ство,не-дав-но,чар-ка,мор-ський,пал-ка,риль-це.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ КАФЕДРА. Фонетична система сучасної української мови, включаючи літературні норми й деякі діалектні особливості, налічує 38 основних фонем: 6 голосних та 32 приголосних; додатково визначають 13 приголосних фонем у периферійній підсистемі, але існують й інші погляди на фонемний склад української мови.

Милозвучність української мови створюється багатьма компонентами, вона потребує належної фонетичної організації. Фонетика. Предмет і завдання фонетики. Фонетика - це розділ мовознавства, в якому вивчається звукова система мовлення. Отже, предметом вивчення фонетики є звуки мовлення: їх природа, сполучуваність, закономірні зміни звуків у мовному потоці та їх зумовленість.

Завдання фонетики - вивчити загальні закономірності творення звуків, їх класифікацію, схарактеризувати звукові зміни, визначити інші фонетичні одиниці - склад і наголос.  Голосні та приголосні звуки сучасної української літературної мови. В українській мові шість голосних звуків - [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Найістотнішою ознакою розрізнення голосних звуків є зміна об'єму й форми ротової порожнини, зумовленої рухами губ і язика.

Правила фонетичного та орфографічного складоподілу. Основні фонетичні одиниці української мови.  1. Звукова будова мови як єдність її фізіологічного (робота мовного апарату), акустичного та значеннєвого аспектів.

2. Розділ мовознавства, який вивчає звукову будову мови (способи утворення звуків та їхні акустичні властивості); -ст, -а, ч., кл., е. Спеціаліст із фонетики; -ичн, -а, -е.

Прикм. до фонетика; пов'язаний зі звуками мови; звуковий, напр.: фонетична транскрипція («Сучасний тлумачний словник української мови»).  Користуючись словником української мови, наведіть приклади слів, які б підтверджували зв'язок звукового складу зі значенням самого слова.

Наприклад, слова сонце, сяяти, усмішка, в яких значущим є звук [с ]. Підготовка до ЗНО "Українська мова та література". Тести, статті і матеріали ЗНО , , року.

doc, txt, PDF, doc