Skip to content

Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладання

Скачать адміністративні стягнення та загальні правила їх накладання fb2

Загальні правила накладення адміністративних стягнень: При накладенні адміністративного стягнення завжди повинні застосовуватися два основних критерії: а) адміністративні - полягає в тому, стягнення стягнення накладається відповідно. По-перше, законодавством встановлено, що стягнення за правила правопорушення накладаються у межах, які визначені чинним законодавством (КУпАП та іншими законами України).

Адміністративне стягнення носить виховний, каральний і попереджувальний характер. Метою загальні адміністративного стягнення є виховання правопорушника накладання дусі додержання законів України, поваги до правил суспільного співжиття; запобігання вчиненню нових.

Загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення, які конкретизують і поглиблюють конституційні принципи законності, гуманізму, індивідуалізації адміністративної відповідальності, закріплено в гл.4 КпАП України. - до кого не застосовуються такі адміністративні стягнення, як позбавлення спеціального права, виправні роботи, адміністративний арешт?.

Притягнення до адміністративної відповідальності — обов'язок державних органів, які є суб'єктами виконавчої влади. Адміністративні стягнення, як правило, полягають в позбавленні або обмеженні прав чи благ.

За вчинений проступок громадянин або позбавляється якогось суб'єктивного права (права керування транспортним засобом тощо), тобто звужується його правоздатність, або на нього покладаються спеціальні обов'язки (сплата штрафу). Адміністративне стягнення заподіює винному певні страждання, обмеження. Проте покарання не є самоціллю, воно тільки необхідний засіб виховання і попередження правопорушень.

Стягнення є запобіжним заходом на шляху вчинення нових правопорушенб з боку винного (приватна превен. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність реалізується шляхом застосування до винних осіб адміністративних стягнень, тобто у своїй сукупності вони й складають систему заходів адміністративної відповідальності.

Загальною особливістю адміністративних стягнень є їх виховний, репресивний, каральний та профілактичний характер. Вони застосовуються лише до винних у вчиненні адміністративних проступків осіб.

Стягнення за адміністративне правопорушення накладається в межах встановлених нормативним актом передбачають відповідальність за вчинене правопорушення у точній відповідності з КпАП законодавчими актами суб`єктів РФ та іншими. § 6. Загальні правила накладення адміністративних стягнень: При накладенні адміністративного стягнення завжди повинні застосовуватися два основних критерії: а) об'єктивний - полягає в тому, що стягнення накладається відповідно до.

Загальною особливістю адміністративних стягнень є їх виховний, репресивний, каральний та профілактичний характер. Вони застосовуються лише до винних у вчиненні адміністративних проступків осіб. Адміністративні стягнення, як правило, полягають у позбавлені або обмеженні певних прав, благ. Цим досягається мета покарання порушника, запобігання скоєнню нових правопорушень. Про те покарання не є самоціллю, воно виступає необхідним засобом виховання правопорушника і запобігання правопорушенням.

За вчинений проступок громадянин або позбавляється будь-якого суб'єктивного права, або обмежується йо. 4. Основні і додаткові адміністративні стягнення. Тематика рефератів: І Система адміністративних стягнень за законодавством про адміністративні правопорушення України: правовий аналіз та пропозиції щодо реформування.

Література та правові акти: 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Науково-практичний коментар \ За заг. Ред. А.С.Васильєва.-Х 2. Рішення КСУ від р.№ 7-рп\(відповідальність юридичних осіб не є адміністративною тому не застосовуються строки КУАП). Загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення, які конкретизують і поглиблюють конституційні принципи законності, гуманізму, індивідуалізації адміністративної відповідальності, закріплено в гл.4 КпАП України.

Виконання загальних правил при застосуванні адміністративних стягнень полягає насамперед в неухильному додержанні принципу законності. Стягнення за адміністративне правопорушення накладається в межах, встановлених нормативним актом, який передбачає відповідальність за його вчинення відповідно до КпАП та інших актів про адміністративні правопорушення.

doc, txt, rtf, djvu